1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Et verdig liv

Akershus fylkeskommune har etablert en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var under barnevernets omsorg i perioden 1980 til 2003.

Fylkeskommunen og kommunene ønsker med dette å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Oppreisning gis i form av en uforbeholden unnskyldning og utbetaling av et pengebeløp.

Har du selv vært barnevernsbarn i det aktuelle tidsrommet? Eller, kjenner du noen som du tenker kan ha nytte av denne informasjonen? Da oppfordrer vi deg til å se og dele denne videoen:

Hvem gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder for personer som ble plassert av det kommunale barnevernet i Akershus i perioden 1980-2003, og som opplevde omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert på institusjon (barnehjem, ungdomshjem, behandlingshjem e.l.) eller fosterhjem. Ordningen gjelder for alle kommunene i Akershus.

Fire kommuner har inngått samarbeid med fylkeskommunen om egne oppreisningsordninger, som kan gi oppreisningsbeløp i tillegg til fylkeskommunens ordning. Oppegård kommunes ordning gjelder for perioden 1. juli 1954 til og med 2003, Ski kommune for perioden 1. juli 1954 til og med 1992. For kommunene Asker og Bærum gjelder ordningen for perioden 1980 til 2003.

Les mer om oppreisningsordningene her.

Slik søker du

 1. 1


  Fyll ut søknadsskjema

  Last ned og fyll ut søknadsskjema. Det er felles skjema for den fylkeskommunale og de kommunale ordningene.

 2. 2


  Få råd fra oppreisningssekretariatet

  Lurer du på noe? Kontakt oss på telefon 22 05 53 81 for å få informasjon om søknad. Vi har taushetsplikt.

 3. 3

  Send skjema

  Ferdig utfyllt søknadsskjema med vedlagt dokumentasjon sendes Oppreisningssekretariatet, Akershus fylkeskommune. Postboks 1200 Sentrum, 0170 Oslo. Søknadsfrist er 1. november 2016.

Kontakt

Oppreisningssekretariatet

Besøksadresse:
Schweigaards gate 6 (Galleri Oslo), Oslo

 

Postadresse:
Oppreisningssekretariatet, Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo