1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn - søknadsfristen er utløpt

Søknadsfristen for oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn er nå uløpt. Fristen for å søke var 1. november 2016. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Akershus fylkeskommune etablerte i 2012 en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem i perioden fra og med 1980 til og med 2003. Ordningen har vart over fire år, og fristen for å søke oppreisning var 1. november 2016.

Fylkeskommunen og kommunene ønsket med dette å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Oppreisning er gitt i form av en uforbeholden unnskyldning og utbetaling av et pengebeløp.

Ordningen gjaldt for personer som:

  • ble plassert av det kommunale barnevernet i Akershus i perioden 1980-2003,
  • som opplevde omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert på institusjon (barnehjem, ungdomshjem, behandlingshjem e.l.) eller fosterhjem.
  • Selve institusjonen/fosterhjemmet kan godt ha vært utenfor Akershus, men barnevernet i Akershus må ha hatt ansvar for plasseringen.

Les mer om oppreisningsordningen, vedtekter m.m.