1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler

Akershus fylkeskommune har eiendommer som det er mulig å leie eller låne når de fylkeskommunale virksomhetene ikke trenger dem selv.

  • Illustrasjon, vestlibyle inngang nord, Roald Amundsen vgs
    Illustrasjon, vestlibyle inngang nord, Roald Amundsen vgs Foto: AFK eiendom FKF

Akershus fylkeskommune skal være en ressurs for lokalsamfunnene, også de frivillige organisasjonene. Fylkestinget i Akershus vedtok 16. juni 2014 en ny forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus. Forskriften trer i kraft 15.8.2014.

Spørsmål om utlån og utleie kan rettes til den enkelte virksomhet.

Hvem kan søke

Dere som jobber med frivillig arbeid i lokalsamfunnene, i frivillige organisasjoner med tilskudd etter Lov om voksenopplæring og offentlige institusjoner i Akershus kan søke.

Hvem kan låne lokaler

Frivillige organisasjoner med tilskudd etter Lov om voksenopplæring har rett til å låne undervisningslokaler vederlagsfritt på hverdager inntil kl. 21.00.

Hva koster det å leie

Utleier kan ikke belaste leietaker for annet enn faktiske kostnader til enten renhold. Bygg og lokaler er forskjellige og tidsbruk for renhold eller tilsyn varierer.

Utleier må derfor beregne antall timer for å utføre enten renhold i hvert enkelt utleieforhold. Det er fastsatt timesatser som skal ligge til grunn for beregningen.

Utleiesatser

Det kan søkes om å utføre arbeidsinnsats (dugnad eller på annen måte) i stedet for å betale vederlag. Utleier bestemmer om og hvor langt dette er mulig.

Hva kan lånes eller leies

Det er anledning til å søke om å låne/leie alle fylkeskommunale lokaler i Akershus, med unntak av Galleri Oslo og tannklinikkene. Begrensninger er gitt i forskriftens § 4.

Til hvilke tidspunkt kan man låne eller leie lokaler

Det er mulig å låne eller leie lokaler inntil kl. 21. 00 på hverdager. For lokaler i skolebygg er ordningen begrenset til undervisningsåret. Utleie ut over dette er ønskelig og tillatt innenfor lovgivningens rammer.

Søknad

Den som søker om utleie eller utlån må fylle ut standard søknadsskjema. Søknaden må undertegnes av person over 18 år med kompetanse til å forplikte låner/leier. Søknadsskjema sender dere til den fylkeskommunale virksomhet dere ønsker å låne lokaler av.

Søknadsskjema

Virksomheten skal behandle søknaden og fatte et vedtak. Dere har anledning til å klage på et vedtak til fylkeskommunens sentrale klagenemd.