1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Styre og ledelse

AFK eiendom FKF ledes av et styre. Styret tar de overordnede strategiske beslutningene for foretaket i tråd med fylkestingets proriteringer. Den daglige driften ledes av administrerende direktør i samarbeid med en ledergruppe.

Styret

Foretakets styre består av fem medlemmer. Fire medlemmer velges av fylkestinget, og ett medlem av og blant de ansatte i foretaket. (Sitat fra vedtektene, § 4)

Styret i AFK eiendom FKF

 • Einar Holstad, styreleder
 • Marit Ektvedt Kjær, nestleder 
 • Sverre Bugge, styremedlem
 • Kjersti Folvik, styremedlem
 • Eivind Tøraasen, styremedlem og ansattes representant

 

Bildet under viser (fra venstre) Marit Ektvedt Kjær, Gyda Berg, som er erstattet av Kjersti Folvik, Eivind Tøraasen, Sverre Bugge og Einar Holstad. Nytt bilde publiseres etter neste styremøte.

Administrativ ledelse

Foretakets administrative ledelse består av administrerende direktør og to avdelingsledere. Prosjektavdelingen ledes av prosjektsjefen, som også er assisterende direktør. Eiendomsavdelingen ledes av eiendomsdirektøren, som har to eiendomssjefer og en drift- og vedlikeholdssjef under seg.

Økonomisjef og HR-ansvarlig, begge medlemmer av staben i AFK eiendom FKF, deltar i ledergruppen, som står for den daglige driften.

Ledergruppen:

 • Kenneth Johnsen, adm.direktør
 • Grete Greve Aubert, ass.direktør og prosjektsjef
 • Bernharda Engan, HR-ansvarlig
 • Moon-Ja Beck, økonomisjef
 • Frank-Tore Toresen, eiendomsdirektør