1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Eiendomsforvaltning

Eiendomsavdelingen utøver eierrollen på vegne av fylkeskommunen og har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens eiendommer, herunder videregående skoler og folkehøgskoler samt eide og leide tannklinikker, personalboliger og ubebygde eiendommer.

Ansvaret innbefatter også kjøp og salg av eiendommer og inn- og utleie av lokaler.

Eiendomsavdelingen ledes av eiendomsdirektøren, som har to eiendomssjefer og en drift- og vedlikeholdssjef under seg.

I tillegg består avdelingen av 

  • teknisk ressursgruppe med overordnet ansvar for enøk-arbeid, brannsikring og systematisk vedlikehold
  • driftsenhet med driftsoperatører og områdeledere under ledelse av drift- og vedlikeholdssjef.

Se ansatte i avdelingen her.

Kontakt

Frank-Tore Toresen
Eiendomsdirektør