1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Om Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT)

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) er et fylkeskommunalt foretak eid av Akershus fylkeskommune. Foretaket forvalter, drifter og vedlikeholder fylkeskommunens bussterminaler og innfartsparkeringsplasser.

Foretaket ble opprettet i 1999, og er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av kollektivterminaler. Foretaket skal medvirke til å ivareta fylkeskommunens forpliktelser i henhold til samferdselslovgivningen med tanke på ivaretakelse av infrastruktur for kollektiv busstransport.

Organisasjon

Se organisasjonskart (pdf)

Styret

Styret i Akershus KollektivTerminaler FKF består av:

  • Per E. Syvertsen (leder)
  • Kristin Slyngstad (medlem)
  • Erlend Helle (medlem)
  • Anders Tomasgard (medlem - ansattes representant)
  • Jafar Altememy (Adm.dir)

Prosjekter og samarbeid

Bussterminaler er en nødvendig del av infrastrukturen for å drive kollektivtrafikk i fylket. Utbygging av kollektivknutepunkter skjer ofte i samarbeid med andre aktører, bla. Statens vegvesen og Jernbaneverket. Bygging av nye terminaler er de siste årene finansiert ved bruk av Akershus fylkeskommunes andel av ”Oslo-pakke 2” -midler.

Det er inngått prinsippavtale mellom Statens vegvesen Region øst, Jernbaneverket og Akershus KollektivTerminaler FKF som regulerer forvaltning, drift og vedlikehold av kollektivanlegg i Akershus fylke.

I henhold til denne har AKT ansvaret for bussterminaler (inkl. drosjeholdeplasser og innfartsparkering) som har tilknytning til viktige jernbanestasjoner eller har sju eller flere oppstillingsplasser for buss.