1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Utleie og utlån av fylkeskommunale lokaler

Akershus fylkeskommune har eiendommer som det er mulig å leie eller låne når de fylkeskommunale virksomhetene ikke trenger dem selv.

Hvem kan søke?

Organisasjoner og enkeltpersoner i Akershus som driver med:

  • Frivillighet
  • Lokalt arbeid
  • Voksenopplæring
  • Offentlig virksomhet

Hva koster det?

Utleier belaster leietaker kun for kostnader knyttet til renhold. En fastsatt timepris, som prisjusteres hvert år, ligger til grunn for beregningen.

For tiden er satsen på 236 kr per time.

Ved behov for overtidsbetaling, f.eks. i helger og ferier, kan satsen heves med 50 eller 100 prosent.

Det kan søkes om å utføre arbeidsinnsats (f. eks. dugnad) i stedet for å betale vederlag.

For bruk av undervisningslokaler til voksenopplæring, lånes lokalene ut gratis (frem til kl. 21.00).

Hva kan leies/lånes?

Det er anledning til å søke om å låne/leie alle fylkeskommunale lokaler i Akershus, med unntak av tannklinikkene.

Begrensninger er gitt i Forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus § 4.

Når?

Det gis anledning til å låne eller leie lokaler frem til kl. 21.00 på hverdager.

For lokaler i skolebygg er ordningen begrenset til undervisningsåret.

Hvordan?

Den som søker om utleie eller utlån må fylle ut et standard søknadsskjema og sende skjema til den enkelte virksomheten.

Søker må være minst 18 år gammel.

Det er den enkelte virksomhet som behandler søknaden og fatter vedtak i saken.

Det gis anledning til å klage på vedtak til fylkeskommunens sentrale klagenemd.

Spørsmål om utlån og utleie av lokaler rettes til den enkelte virksomhet.

Fylkestinget i Akershus vedtok 16. juni 2014 en ny forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus. Forskriften trådte i kraft 15.8.2014.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet