1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Utleie og utlån av fylkeskommunale lokaler

Akershus fylkeskommune har eiendommer som det er mulig å leie eller låne når de fylkeskommunale virksomhetene ikke trenger dem selv.

Fylkestinget i Akershus vedtok 16. juni 2014 forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus. Forskriften trådte i kraft 15.8.2014.

Hvem kan søke?

Organisasjoner og enkeltpersoner i Akershus som driver med:

 • Frivillighet
 • Lokalt arbeid
 • Voksenopplæring
 • Offentlig virksomhet

Hva koster det?

 • Utleier belaster leietaker kun for kostnader knyttet til renhold. En fastsatt timepris, som prisjusteres hvert år, ligger til grunn for beregningen. For tiden er satsen på 236 kr per time.
 • Ved behov for overtidsbetaling, f.eks. i helger og ferier, kan satsen heves med 50 eller 100 prosent.
 • Det kan søkes om å utføre arbeidsinnsats (f. eks. dugnad) i stedet for å betale vederlag.
 • For bruk av undervisningslokaler til voksenopplæring, lånes lokalene ut gratis (frem til kl. 21.00).

Hva kan leies/lånes?

Det er anledning til å søke om å låne/leie alle fylkeskommunale lokaler i Akershus, med unntak av tannklinikkene.

Begrensninger er gitt i forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus §4.

Når?

Det gis anledning til å låne eller leie lokaler frem til kl. 21.00 på hverdager.

For lokaler i skolebygg er ordningen begrenset til undervisningsåret.

Hvordan?

 • Den som søker om utleie eller utlån må fylle ut et standard søknadsskjema og sende skjema til den enkelte virksomheten.
 • Søker må være minst 18 år gammel.
 • Det er den enkelte virksomhet som behandler søknaden og fatter vedtak i saken.
 • Det gis anledning til å klage på vedtak til fylkeskommunens sentrale klagenemnd.
 • Spørsmål om utlån og utleie av lokaler rettes til den enkelte virksomhet.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet