1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

136 tiltak mot trafikkdøden

Ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak skal bidra til 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i trafikken de neste fire årene.

Dette er det ambisiøse målet for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021 som ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 6. mars.

-Det er satt tøffe mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er mer enn tall og statistikk – dette handler om mennesker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektøren overleverte tiltaksplanen 6. mars på vegne av politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene, sju storbykommuner og Vegvesenet.

I 2017 ble om lag 750 drept eller hardt skadd på norske veier. Regjeringen har i Nasjonal transportplan satt som mål at antallet skal være redusert til 350 innen 2030. En utvikling i samsvar med dette betyr at det i 2022 ikke må være flere enn 550 drepte eller hardt skadde.

- Fylkeskommunene tar ansvaret

– Det er stor trafikkbelastning på fylkesveiene i Akershus og med høy befolkningsvekst vil dette tilta. Det gir oss et stort ansvar for trafikksikkerheten i fylket. Vi har i våre budsjetter blant annet prioritert å trygge skoleveiene, sier fylkesordfører Anette Solli.

Det er 18 punkter i tiltaksplanen som fylkeskommunene er ansvarlige for å følge opp.

Felles innsats

– Godt samarbeid og felles innsats er svært viktig for å lykkes i dette viktige arbeidet. Vi opplever at engasjementet er der, og at arbeidet er prioritert, både hos oss, i kommunene og hos andre sentrale aktører, sier fylkesordfører Anette Solli.

Det ambisiøse målet i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021» er 200 færre drepte eller hardt skadde i trafikken de neste fire åra. Bak planen står Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene, sju storbykommuner og Statens vegvesen. De har fremmet 136 konkrete tiltak innen 13 ulike innsatsområde som dekker sentrale satsinger i den kommende fireårsperioden.

Les flere artikler

Ruter endrer sitt rutetilbud fra 8. april 2018.

Ruter styrker kollektivtilbudet i Akershus og Oslo

21.03.2018

Les hele artikkelen

Formålet med planen er å presentere tiltak på flere områder, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene. Bilde fra ny gang- og sykkelvei i Nes kommune, åpnet i 2017.

136 tiltak mot trafikkdøden

13.03.2018

Les hele artikkelen

Illustrasjonsfoto.

Søk tilskudd til økning av sykkelferdigheter

13.03.2018

Les hele artikkelen

Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen.

Søk midler til tryggere skolevei

12.03.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet