1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skal prøve ut skolestart kl. 9

Asker, Lillestrøm og Frogn videregående skoler er valgt ut til et forsøksprosjekt med forskjøvet skolestart til kl. 09.00. Forsøket starter opp på de tre skolene fra høsten 2018.

Fylkestinget vedtok 20. november 2017 å prøve ut forskjøvet skolestart fra skolestart for skoleåret 2018-19. Hensikten er å få kunnskap om hvorvidt tidspunktet for når elevene må møte til undervisning har innvirkning på resultater, trivsel og læringsmiljø. Forsøksprosjektet skal evalueres etter ett år.

Asker, Lillestrøm og Frogn vgs

Asker videregående skole, Lillestrøm videregående skole og Frogn videregående skole er valgt ut til å delta i forsøket. Skolestart ved disse skolene vil derfor blir lagt til kl. 09.00 fra høsten av. Det forutsetter at elevene har tilgang på skoleskyss eller offentlig transport, og at forsøket tar hensyn til lærernes arbeidssituasjon.

Evaluering etter ett år

Forsøksordningen skal evalueres etter ett år, der man ønsker å kartlegge effekter på elevenes resultater, trivsel og læringsmiljø. Rektorenes og lærernes oppfatninger av forsøket vil også bli vektlagt. Akershus fylkeskommune er nå i gang med en anbudsprosess for å innhente bistand fra et forskningsmiljø til evalueringen. Følgeforskning over et lengre tidsrom vil bli vurdert dersom forskjøvet skoledag videreføres etter utprøvingsperioden.

Også i Stavanger

I Stavangerskolen vil det fra neste skoleår bli gjennomført tilsvarende forsøk ved inntil fem videregående skoler. Akershus fylkeskommune vil samarbeide med disse skolene for å dele erfaringer underveis.

Les flere artikler

Janne-Marie Myrås er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt mobbeombud for barnehage og grunnskole

15.08.2018

Les hele artikkelen

Synniva Spenningsby jobber med kappsaga.

Vellykket sommerbyggskole

14.08.2018

Les hele artikkelen

Brannen ved Skedsmo videregående skole

16.07.2018

Les hele artikkelen

21 893 søkere får nå tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Akershus.

21 893 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet