1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Vedtok opplæringstilbudet 2018/2019

Fylkestinget vedtok 18. desember opplæringstilbudet ved de videregående skolene i Akershus for skoleåret 2018/2019.

Det legges opp til en kapasitet på 22 422 elevplasser fordelt på 991 klasser i det ordinære tilbudet, en økning på 208 elevplasser og 5,5 klasser fra inneværende skoleår 2017/2018.

Sammenliknet med opplæringstilbudet for inneværende skoleår er det foreslått få større endringer.

Opplæringsloven § 3-1 er endret med virkning fra 1. august 2017. Endringen medfører en utvidelse av ungdomsretten og retten til videregående opplæring for voksne, noe som igjen innebærer at flere vil få rett til videregående opplæring.

Følgende endringer er innført:

  • Fristen for å ta ut rett til videregående opplæring for ungdom er fjernet.
  • Elever har rett til ett omvalg når som helst i utdanningsløpet og får rett til utvidet tid så de kan fullføre opplæringen.
  • Ungdom som har fullført videregående opplæring i et annet land og ikke fått godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse har rett til tre års videregående opplæring. Disse har etter søknad rett til å ta ut opplæringen som voksenopplæring etter § 4A-3.

På bakgrunn av disse lovendringene kan det bli behov for å opprette flere klasser og plasser etter at søkertallene til skoleåret 2018–2019 er kjent i mars 2018.

Se sakspapirer til fylkestinget 18.12.2017

Hva bestemmer opplæringstilbudet?

Ifølge opplæringsloven har alle søkere med ungdomsrett rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram, og rett til å komme videre i det påbegynte utdanningsløpet, altså videre fra første år vg1 til vg2 og fra vg2 til vg3/læreplass.

Opplæringstilbudet er utformet med hensyn til søkernes og skolenes ønsker, prognoser for befolkningsutvikling og samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft. Andre faktorer som påvirker opplæringstilbudet er:

  • Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass i Akershus fylkeskommune, som gir elevene rett til fritt skolevalg i egen region
  • Kapasiteten ved den enkelte skole
  • Politiske føringer vedtatt i tidligere saker

Det vil kunne bli endringer i utdanningstilbudet etter at søkertallene foreligger (1. mars 2018), etter at fristen for endring av søknad går ut (1. mai 2018) og helt frem til endelig inntak. Utdanningstilbudet vil da bli justert innenfor rammene gitt i fylkeskommunens økonomiplan 2018-2021.

Tilbud for alle regioner

Akershus fylkeskommune har et høyt ambisjonsnivå for den videregående opplæringen. Det er derfor ønskelig å presentere et bredt og likeverdig opplæringstilbud i hele fylket. Alle regioner kan imidlertid ikke tilby opplæring innen samtlige programområder. Tilbud som ikke tilbys i alle regioner, kan søkes av alle som er hjemmehørende i Akershus.

Se alle utdanningsprogram og mer informasjon om utdanningstilbudet for skoleåret 2018/2019 på vilbli.no

 

 

Les flere artikler

Brannen ved Skedsmo videregående skole

16.07.2018

Les hele artikkelen

21 893 søkere får nå tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Akershus.

21 893 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2018

Les hele artikkelen

Godt over halvveis ferdig med taket. F. v. Kristoffer Robin Blaaflat, kontaktlærer Helge Lethigangas, Sindre Kristiansen og Marcus Torhjuul.

Yrkesfagelever med innsats for egen skole og lokalmiljø

25.06.2018

Les hele artikkelen

Fra venstre, Stefanie Richter (Tyskland), Larissa Herrmann (Tyskland), og Raquel Sarmiento (Spania) forteller det har vært lærerikt å se hvordan norske lærere underviser, og lære mer om det norske undervisningssystemet.

Årets europeiske lærerassistenter i Akershus tar farvel

22.06.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet