1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tall og fakta om ungdom i Akershus

Hva kjennetegner ungdom i Akershus? Akershusstatistikk 3/2017 - Ung i Akershus» tar for seg statistikk, status og trender om barn og unge i Akershus i alderen fra 13 – 19 år.

 • Er det mer eller mindre barnefattigdom, rusproblemer, vold og mobbing i Akershus enn i landet ellers?
 • Er det bare jenter som sliter psykisk, og gutter som ruser seg?
 • Er det forskjeller i deltakelse i frivillige aktiviteter mellom ungdom etter kjønn og familiens inntekt?
 • Er det bare jenter som blir seksuelt trakassert, og hvor stor andel er det snakk om?

I publikasjonen «Akershusstatistikk 3/2017 - Ung i Akershus» gir vi noen svar på disse spørsmålene. Heftet omtaler barn og unge i Akershus i hovedsak i alderen fra 13-19 år. «Ung i Akershus» er et statistikkhefte som omhandler kvantifiserbare størrelser, og kunnskap om status og trender. Det kan gi et grunnlag for drøfting av utfordringer, strategier og tiltak. Heftet inngår i statistikkserien Akershusstatistikk.

Målgruppen for heftet er fylkespolitikere, fylkesadministrasjonen, kommuner, og frivillige organisasjoner i Akershus. 

Last ned

Akershusstatistikk 3/2017 - Ung i Akershus

Heftet har 11 kapitler, som omhandler følgende temaer:

 1. Demografi, flytting og husholdninger
 2. Lavinntekt og ulikhet
 3. Barn og unge i utdanning fra barnehage, grunnskole, til videregående
 4. Ungdom som ikke er i utdanning, og sysselsetting
 5. Høyere utdanning og ungdommenes framtidstro
 6. Rus og ungdomshelse
 7. Tannhelsen til barn og unge
 8. Fysisk aktivitet og kosthold
 9. Vold, mobbing og trakassering
 10. Kommunenes kulturtilbud, og barn og ungdoms fritid og deltakelse
 11. Barn og unges reisevaner, skoleskyss og veitrafikkulykker

Data er i hovedsak hentet fra Ungdataundersøkelsene og Statistisk sentralbyrå. Kompetansesenter for rus- region Øst (KoRus-Øst) har vært gjesteskribent, med ansvar for kapittel 6 om rus og psykisk helse.

Les flere artikler

Illustrasjonsfoto: Ung i Akershus

Tall og fakta om ungdom i Akershus

20.12.2017

Les hele artikkelen

Befolkningsprognose for Akershus fram mot 2031

01.02.2017

Les hele artikkelen

Helseoversikt i Akershus

29.05.2013

Les hele artikkelen

Statistikkbanken inneholder tallmateriale og datasett for en rekke ulike statistikkområder på kommunalt og regionalt nivå. Du kan enkelt tilpasse datautvalget, dele tabeller og eksportere data til excel, csv og pdf.

Besøk vår tabellbank

29.05.2013

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet