1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Et kollektivtilbud for flest mulig

Arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming er sentralt for å realisere ambisjonene om et kollektivtilbud for flest mulig. 16. november var det arbeidsverksted hos Akershus fylkeskommune.

- Jeg håper dagen bidrar til gi retning på samarbeidet mellom ulike aktører som tilrettelegger kollektivtrafikken, og for å blinke ut de mest sentrale temaene å jobbe videre med, sa Benedicte Bruun-Lie, leder for mobilitetsenheten i avdeling for samferdsel.

Det var 28 deltakere; fra Ruter, Statens vegvesen, Akershus kollektivterminaler FKF, fylkeskommunen og de fylkeskommunale rådene.

Strategi for tilgjengelighet i kollektivtransporten

Fylkestinget i Akershus fylkeskommune har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for å øke tilgjengeligheten til kollektivtransporten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Strategien skal på høring våren 2018. Det er utpekt en arbeidsgruppe som er ansvarlig for strategien. Hensikten med seminaret var å presentere kunnskapsgrunnlaget og arbeidet med strategien så langt, og ha dialog og få innspill til strategiens innhold.

Møteleder Kristin Aandal, fra Statens vegvesen, loset deltakerne gjennom dagen med et todelt opplegg. Første halvdel med innlegg om universell utforming i kollektivtransporten, blant annet av Solveig Dale, fra byplankontoret i Trondheim kommune, Anders Eriksen fra Deltasenteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og Knut Vedal fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, og andre halvdel med gruppearbeid.

Gjort mye siste 10 år

Julie Runde Krogstad fra Transportøkonomisk institutt formidlet status med arbeidet med universell utforming i fylkene rundt i landet. Hun konkluderte blant annet med at det har vært et stort fokus på materiell, holdeplasser og billettering og informasjon hos fylkeskommunene i ti år. Etter hvert som enkelt elementene i kollektivtrafikken i større grad blir universell utformet blir det sentrale å tenke helhetlig og samarbeide med andre aktører og brukerorganisasjoner om hvilke tiltak som er viktigst og bør prioriteres.

Borghild Bay fra Ruter formidlet status på arbeidet med universell utforming i kollektivtransporten i Akershus. Hun baserte seg på en statusrapport fra 2016, skrevet i samarbeid mellom Statens vegvesen, Akershus kollektivterminaler og Ruter.

– Noen av hovedutfordringene i vårt arbeid er at det finnes mange ansvarlige aktører, et fragmentert regelverk og et stort mangfold av kundegrupper med ulike behov, sa Borhild Bay.

Satsingsområder

I gruppearbeidet ble de ulike gruppene utfordret til å peke ut mål og satsningsområder for strategien, og videre se på ansvarsfordeling og behov for koordinering. Kunnskapsutvikling, kompetansehevning og informasjonsspredning peker seg ut som viktige områder.

Rakel Marie Hansen, prosjektleder og rådgiver ved mobilitetsenheten, var godt fornøyd med dagen. – At medarbeidere som jobber med kollektiv er bevisste på at universell utforming av kollektivtransporten også i stor grad handler om god kvalitet i kollektivtransporten for alle, ikke kun tilrettelegging for noen få. Da har vi kommet et godt stykke på vei allerede, sier Rakel Marie Hansen.

Arbeidsverkstedet var finansiert med støtte fra Deltasenteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Les flere artikler

Jobbet med å peke på satsingsområder for strategi for universell utforming i kollektivtransporten. 28 deltakere; fra Ruter, Statens vegvesen, Akershus kollektivterminaler FKF, fylkeskommunen og de fylkeskommunale rådene.

Et kollektivtilbud for flest mulig

05.12.2017

Les hele artikkelen

Dagskonferansen ble åpnet med paneldebatt. Fra venstre: Tonelise Holm, fylkesleder i Mental Helse Akershus, Kristin Gustavson, seniorforsker ved avdeling for psykiske lidelser på Folkehelseinstituttet, Mira Sletten, forsker ved norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), og Siv Tove Engebråten, spesialrådgiver i Norsk psykologforening.

Setter fokus på psykisk helse i Akershus fylke

03.10.2017

Les hele artikkelen

Treningstilbudet

Fordeling av midler fra Akershusfondet 2017

24.05.2017

Les hele artikkelen

Illustrasjonsbilde tilrettelagt transport (TT-ordningen).

TT-ordningen endres

25.10.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet