1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Inviterer til innspillsseminar

Kulturdepartementet har satt i gang arbeid med en ny kulturmelding, og alle fylkene i landet er invitert til å komme med innspill. Akershus fylkeskommune arrangerer sitt innspillsseminar på Jessheim videregående skole torsdag 30. november.

På seminaret vil hele bredden av kulturfeltet i Akershus få anledning til å gi innspill til hva kunst- og kulturaktørene i regionen synes er viktig i utviklingen av kulturpolitikken framover.

Debatt om kulturpolitiske utfordringer

Den nye stortingsmeldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Arbeidet skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer. Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og det vil blant annet bli viktig å vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

Kulturdepartementet mottar også skriftlige innspill til stortingsmeldingen på sine hjemmesider.  

Jessheim som arena

Akershus fylkeskommune har valgt å legge innspillsseminaret til nye Jessheim videregående skole, og har forsøkt å sette sammen et program som både svarer ut konkrete spørsmål fra Kulturdepartementet og synliggjør satsingsområdene i Kulturplan for Akershus 2016-2023.  

Møtet er åpent for alle interesserte. Akershus kulturforum utgjør overbygningen for møtet, og medlemmer derfra er invitert inn på programmet.

Se program og detaljer om arrangementet

Påmeldingen er nå stengt.

 

 

 

Les flere artikler

Blant regionalpolitikerne som deltok var (f.v) Anette Solli (Akershus), Ann-Sofie Hermansson (Gøteborg), Simen Nord (Østfold), Dag Hultefors (Halland), Mätta Ivarsson (Skåne), og Johnny Magnusson (Västra Götaland).

Vil styrke samarbeidet mellom Akershus og storbyene i Sverige med transportplanlegging

19.03.2018

Les hele artikkelen

Jenny kunne nesten ikke tro det var sant, da Siri Baastad, leder av yrkesopplæringsnemnda overrakte statuett, blomster og en sjekk på 25. 000 kroner

- Prisen virket uoppnåelig å vinne

16.03.2018

Les hele artikkelen

Ellen Møller frå Etterstad videregående skole snakka om kjønnsutradisjonelle val. Her saman med Gunvor Eldegard frå Akershus fylkeskommune.

- Rollemodellar og test av yrke er gode grep

16.03.2018

Les hele artikkelen

Rundt 120 elever og lærere hadde møtt opp på Samfunnssalen i Oslo, under Elevrådskonferansen 2018.

Vil motivere og inspirere elevrådene i Akershus

15.03.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet