1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Etablerer driftsstøtte til hydrogenstasjoner

Fylkestinget i Akershus har vedtatt å etablere en ordning for tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen. Tilskuddet skal bidra til å sikre en infrastruktur for hydrogenbiler i Akershus, og er en del av fylkeskommunens hydrogensatsing.

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har i flere år gjennom sin hydrogensatsing arbeidet for tidlig innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen og Norge. Dette omfatter stasjonsutvikling, stimulering av bilutvikling og kollektivtransport.

Les mer om hydrogensatsingen her

Skal sikre infrastruktur

Det er i dag tre fyllestasjoner for hydrogen i Akershus. Målet for den nyetablerte støtteordningen er at det i perioden frem til 2022 kan etableres en minimum-infrastruktur for hydrogenstasjoner. Dette vil gi flertallet av innbyggerne i Akershus tilgang til hydrogen-drivstoff uten at fylling innebærer betydelig ekstra kjøring.

Basert bl.a. på innspill fra næringsaktørene i hydrogenmiljøet, ser fylkeskommunen at det vil være nødvendig med tilskudd til driften av hydrogenstasjonene i den første perioden, fordi disse blir drevet med særlig lav kapasitetsutnyttelse.

Midlene til tilskuddordningen dekkes fra Miljøfond Akershus med en maksimal ramme på kr 5 millioner pr. år frem til 1. august 2022. Støtten dekke et fast beløp per søker på maksimalt 1 mill. kr pr. år i en periode på inntil 3 år.

Fylkestinget behandlet saken i sitt møte 18.09.2017.

Les mer og se retningslinjer for tilskuddsordningen her

Flere tilskudd til miljø og klima

Tilskuddsordningen er en av flere tilskudd fylkeskommunen gir for å fremme hydrogen som alternativt brennstoff. Bl.a. kan kommunene gis tilskudd til kjøp av biler med brenselcelle, og det er etablert en støtteordning for drosjeeiere som vil ansjaffe hydrogenbil. I tillegg gis ulike tilskudd til fremming av alternative drivstoff gjennom Miljøfondets generelle tilskuddsordning til klimatiltak.

Fakta om hydrogenbiler

  • Hydrogenkjøretøy har elektrisk motor som drives av strøm som produseres i en brenselcelle av hydrogen og luft.
  • Hydrogenkjøretøy slipper kun ut vanndamp.
  • Rekkevidden er som for en tilsvarende bensin-/dieselmodell.
  • Det er registret 53 hydrogenbiler i Norge per 2016, hvorav 46 i Oslo og Akershus
  • Det er 3 fyllestasjoner for hydrogen i Akershus.
  • Målet for hydrogensatsingen er at det skal være 10 000 hydrogenbiler i regionen i 2025

Les flere artikler

Illustrasjonsbilde. Ski videregående skole.

AFK eiendom FKF med på fellesinitiativ for miljøet

03.10.2017

Les hele artikkelen

Fotomontasje, hydrogenstasjon i Bærum.

Etablerer driftsstøtte til hydrogenstasjoner

03.10.2017

Les hele artikkelen

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, ønsker å stimulere konkurransen med flere aktører og leverandører i hydrogenmarkedet. Det vil skape innovasjon og teknologisk utvikling.

Akershus fylkeskommune satser på «Smart Mobility»

12.09.2017

Les hele artikkelen

Den indiske politikeren Rahul Ghandi fikk en bred presentasjon om nullutslippsmobilitet og smarte transportløsninger. Møtet ble arrangert av OREEC og fant sted på konferansesenteret i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Ghandi i midten til høyre i bildet.

Lærte om grønn transport

30.08.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet