1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Etablerer driftsstøtte til hydrogenstasjoner

Fylkestinget i Akershus har vedtatt å etablere en ordning for tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen. Tilskuddet skal bidra til å sikre en infrastruktur for hydrogenbiler i Akershus, og er en del av fylkeskommunens hydrogensatsing.

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har i flere år gjennom sin hydrogensatsing arbeidet for tidlig innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen og Norge. Dette omfatter stasjonsutvikling, stimulering av bilutvikling og kollektivtransport.

Les mer om hydrogensatsingen her

Skal sikre infrastruktur

Det er i dag tre fyllestasjoner for hydrogen i Akershus. Målet for den nyetablerte støtteordningen er at det i perioden frem til 2022 kan etableres en minimum-infrastruktur for hydrogenstasjoner. Dette vil gi flertallet av innbyggerne i Akershus tilgang til hydrogen-drivstoff uten at fylling innebærer betydelig ekstra kjøring.

Basert bl.a. på innspill fra næringsaktørene i hydrogenmiljøet, ser fylkeskommunen at det vil være nødvendig med tilskudd til driften av hydrogenstasjonene i den første perioden, fordi disse blir drevet med særlig lav kapasitetsutnyttelse.

Midlene til tilskuddordningen dekkes fra Miljøfond Akershus med en maksimal ramme på kr 5 millioner pr. år frem til 1. august 2022. Støtten dekke et fast beløp per søker på maksimalt 1 mill. kr pr. år i en periode på inntil 3 år.

Fylkestinget behandlet saken i sitt møte 18.09.2017.

Les mer og se retningslinjer for tilskuddsordningen her

Flere tilskudd til miljø og klima

Tilskuddsordningen er en av flere tilskudd fylkeskommunen gir for å fremme hydrogen som alternativt brennstoff. Bl.a. kan kommunene gis tilskudd til kjøp av biler med brenselcelle, og det er etablert en støtteordning for drosjeeiere som vil ansjaffe hydrogenbil. I tillegg gis ulike tilskudd til fremming av alternative drivstoff gjennom Miljøfondets generelle tilskuddsordning til klimatiltak.

Fakta om hydrogenbiler

  • Hydrogenkjøretøy har elektrisk motor som drives av strøm som produseres i en brenselcelle av hydrogen og luft.
  • Hydrogenkjøretøy slipper kun ut vanndamp.
  • Rekkevidden er som for en tilsvarende bensin-/dieselmodell.
  • Det er registret 53 hydrogenbiler i Norge per 2016, hvorav 46 i Oslo og Akershus
  • Det er 3 fyllestasjoner for hydrogen i Akershus.
  • Målet for hydrogensatsingen er at det skal være 10 000 hydrogenbiler i regionen i 2025

Les flere artikler

Gummigranulat fra kunstgress er en miljøutfordring.

Hvordan blir fremtidens kunstgress?

22.06.2018

Les hele artikkelen

Akershusstatistikk 3/2018 omhandler tall og fakta for ulike tema relatert til miljø og samferdsel i Akershus

Status og utvikling for miljø og samferdsel i Akershus

13.06.2018

Les hele artikkelen

Eirik Trygve Bøe i samtale med moderator Jakob Lagerkrantz.

Nordic Clean Energy Week

06.06.2018

Les hele artikkelen

Klar for å stå på stand for Eikeli-prosjektet: Prosjektdirektør i AKF eiendom FKF Roger Morsund og prosjektleder Marianne Vedeler Gulliksen.

AFK eiendom FKF deltar på FutureBuilt-konferanse

04.06.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet