1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Setter fokus på psykisk helse i Akershus fylke

Torsdag 28. september arrangerte Akershus fylkeskommune dagskonferansen for kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Temaet var psykisk helse.

20 av 22 kommuner i Akershus var påmeldt, da medlemmer av kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Akershus og omegn, samt deres sekretærer, møtte opp under Akershus fylkeskommunes årlige dagsseminar for en god porsjon faglig påfyll. Dagsseminaret er en plattform for kompetanseutveksling og kunnskapsheving.

- Informasjonen som formidles på konferansen er av ulik art, men relaterer seg til aktuelle problemstillinger og temaer som er relevant for det arbeidet rådene gjør. Innlederne oppfordres til å komme med eksempler fra kommuner og relatere alt innhold til kommunenes arbeid og ansvarsområder slik at informasjonen enkelt kan brukes av rådsmedlemmene og deres sekretærer.

I fjor var temaet universell utforming og i år dreide det seg om psykisk helse – begge felt er av relevans for rådene og områder med stor utvikling, forteller Benedikte Vivaas Kise, rådgiver i utvalgssekretariatet i Akershus fylkeskommune.

 

Paneldebatt

Som en frisk start på dagsseminaret hadde Akershus fylkeskommune invitert flere relevante eksperter på psykisk helse, for å diskutere utfordringene mange personer med psykisk helse møter i hverdagen. Ordstyrere var Bror Just Andersen ved Bærum DPS og Hilde Rosenlund, seksjonsleder for psykisk helse-rus. Andersen påpekte at det har vært en stor bevegelse de siste 30 årene innen psykisk helse.

- Psykisk helse skal være likestilt med fysisk helse. Det finnes personer som har både god og dårlig fysisk helse. Det er det samme som at personer kan ha god og dårlig psykisk helse, understreker Andersen. Han får støtte av Rosenlund.

- Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet, forteller Rosenlund.

Som del av panelet for diskusjonen stilte Kristin Gustavson, seniorforsker ved avdeling for psykiske lidelser på Folkehelseinstituttet, Mira Sletten, forsker ved norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Siv Tove Engebråten, spesialrådgiver i Norsk psykologforening, og Tonelise Holm, fylkesleder i Mental Helse Akershus. Gustavson startet diskusjonen med å fortelle at det skjer positive ting i Akershus.

- Det er færre innleggelser, og flere får den hjelpen de trenger. Likevel er det flere som trenger døgnplasser, som ikke får det, sier Gustavson. Holm mener at hun har forklaringen på hvorfor mange pasienter ikke får tilgang til «akutte døgnplasser».

- Det er nedleggelser av sykehussenger. Det bygges ned, raskere enn det bygges opp ved de øyeblikkelige sykesengene, forteller hun. Seksjonsleder for psykisk helse-rus, Hilde Rosenlund, forklarer at det jobbes for å bedre forholdene.

- Innen 1. januar 2018 skal dette være på plass, poengterer hun.

 

Økning av unge med psykiske lidelser

Videre i debatten ble det tatt opp at stadig flere unge personer opplever større utfordringer innen psykisk helse. Engebråten mener man må forebygge psykiske lidelser på et tidligere stadium.

- Forebygg der det er mulig, og sett inn tiltak tidlig. Vi ser at også familien/pårørende til et psykisk sykt barn også blir påvirket med stress og søvnplager. Barn i familien skånes ikke ved å bli holdt utenfor. Barn må få utvikle følelser og reaksjoner, forklarer hun. Sletten forteller videre at hun har sett en økning av psykiske plager hos unge jenter i hverdagen.

- Det er press rundt prestasjoner i skoleopplæringen, med at jenter skal være flinke og mestre fagene. I tillegg er det et stort press på kropp og utseende i samfunnet, sier Sletten.

Etter paneldebatten, var det duket for flere forelesninger og forskningsresultater. Foredragende så nærmere på psykisk helse i sammenheng med fysisk aktivitet, utviklingshemming og universell utforming. Målet var at rådene i Akershus skal kunne ta opp viktige spørsmål eller ta med seg viktige problemstillinger og refleksjoner tilbake til sine respektive kommuner.

- Dagskonferansen er ment som et konstruktivt bidrag til kompetansehevning og ett møtested. Vi ønsker å samle rådene for og sikre et felles kompetansegrunnlag på viktige felt i rådsarbeidet og økt bevissthet rundt aktuelle problemstillinger knyttet til temaene som tas opp. Med en slik konferanse kan medlemmene møtes på tvers av kommune- og fylkeskommunale grenser, avslutter Benedikte Vivaas Kise, rådgiver i utvalgssekretariatet i Akershus fylkeskommune.

Les flere artikler

Prosjektmidler til universell utforming i Akershus

22.03.2018

Les hele artikkelen

Arbeidsverksted om tilgjengelighetsstrategi og brukermedvirkning

20.02.2018

Les hele artikkelen

Koordinator for universell utforming

20.02.2018

Les hele artikkelen

Nytt hefte om universell utforming

18.01.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet