1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ny tilskuddsordning til publikumsutvikling

Akershus fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av tiltak for publikumsutvikling i fylket. Frist for å søke midler er 1. november 2017.

Publikumstiltak er et av de viktigste verktøyene for å bidra til å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv, som er et av satsingsområdene i Kulturplan for Akershus 2016–2023. Det er Akershus fylkeskommunes intensjon å styrke kompetansen innen publikumsutvikling blant de regionale kunst- og kulturaktørene.

Illustrasjonsfoto Daniel Westre Hansen, Aktivitetshuset Volt
Illustrasjonsfoto
Daniel Westre Hansen, Aktivitetshuset Volt

– Vi er glade for å kunne utlyse en ny tilskuddsordning som går rett i kjernen på satsingsområdene i kulturplanen, sier leder for seksjon for kultur, Tone Østerdal.

– Dette er også et ledd i at vi ønsker å jobbe mer kunnskapsbasert.

Ordningen er utviklet i tett samarbeid med aktørene på kulturfeltet i fylket, og denne gangen skal tiltakene være rettet mot unge mellom 16 og 30 år. Noen av tiltakene som får tilskudd vil også bli videreutviklet sammen med målgruppen.

Les mer om kulturpublikummet i Akershus

Hvem kan søke

Institusjoner og organisasjoner med kunst- og kulturformål og -aktivitet kan søke om midler fra tilskuddsordningen. Søkere må ha tilhørighet i Akershus og tilby kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet og profesjonalitet.

Tildelingskriterier

Med bakgrunn i satsingsområdene i Kulturplan for Akershus 2016-2023 er det besluttet at midlene for perioden skal gis til prosjekter/tiltak rettet mot målgruppen unge, nærmere bestemt unge mellom 16 og 30 år. Denne gruppen er ikke en homogen gruppe, og søker må definere hvem i denne gruppen de ønsker å jobbe med.

Les mer om tildelingskriterier og hvordan du søker

Les flere artikler

Folkemusikkonsulenten: – Det går så det suser!

06.03.2018

Les hele artikkelen

Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby

Guro Nagelhus Schias Dansekompani holder audition

22.02.2018

Les hele artikkelen

Bandet Pikekyss forholder seg til et ungt publikum under Akershus fylkeskommunes egne ungdomsprosjekt Tankerekka - av, med og for ungdom.

Fordeling av tilskudd til publikumsutvikling

18.01.2018

Les hele artikkelen

Romerike Storbandfestival: Kåre Conradi og Samlebandet, 2016.

Søk tilskudd til festivaler i Akershus

16.01.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet