1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sammen for å løfte aktiviteten i Akershus

Kommuner, frivilligheten, friluftsliv, organisasjoner og stat var representert under Aktivitetsløftseminaret 31. august for å planlegge et bedre samarbeid.

Det var under dette seminaret at startskuddet gikk for å styrke partnerskapet mellom kommunene, organisasjoner, frivilligheten og fylkeskommunen for å gi et forbedret aktivitetstilbud for fremtiden. Ved å følge opp målene for Aktivitetsløftet i kommende handlingsprogrammet for 2018-2021, skal alle bli bedre til å jobbe på tvers av kommunegrensene til innbyggernes beste.

Gjennom gruppearbeid satte deltagerne seg sammen for å drøfte planer og behov for de neste årene. Veien videre blir å få vedtatt planen i desember, slik at kommunene og organisasjonene kan søke om støtte for å få finansiert planlagte tiltak, som for eksempel nye idrettsanlegg eller aktivitetsfremmede installasjoner.

- Dette blir den viktigste møteplassen for å ta de store grepene for å få frem dette Aktivitetsløftet framover. Vi har ikke hatt et slikt handlingsprogram-seminar før, og håper at dette kan bli starten på en god måte å samarbeide på i årene som kommer, forteller Karin O'Sullivan, avdeling for regional utvikling i Akershus fylkeskommune.

- Vi skal legge til rette

Mange av Akershus innbyggere vil ha stor effekt av ytterligere 20 minutter mer aktivitet i løpet av en dag, enten det er gjennom gåturer, sport, friluftsliv eller sykkelturer. Med «Aktiv i Akershus hele livet» håper man at partnerskapet kan legge til rette for at flere innbyggere blir mer aktive.

- Det er vi (Akershus fylkeskommune red.) og kommunene som sammen skal legge til rette for at vi er aktive. I tillegg til å være aktiv, må vi kunne ha en aktiv forflytning på en enkel måte. For eksempel ved å satse på gang- og sykkelveier, påpeker Rune Winum, seksjonsleder for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse i fylkeskommunen.

Fylkesrådmann Tron Bamrud sier seg enig. Han mener at innbyggerne er fylkeskommunens og kommunenes største ressurs.

- Den fysiske aktiviteten er viktig. Man trenger ikke nødvendigvis å gjennomføre Birken, men at man kan bevege seg til og fra jobb på sykkel eller til fots, understreker Bamrud.

Man trenger ikke nødvendigvis å gjennomføre Birken, men at man kan bevege seg til og fra jobb på sykkel eller til fots.

- Fylkesrådmann Tron Bamrud

Må tydeliggjøre

Kristin Felde, fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse, fortalte at formålet med den regionale planen for Akershus, var å tydeliggjøre hvordan regional utvikling av fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus fylke skal gi merverdi utover kommunenes planer. Ved å tydeliggjøre dette skal man få frem en ny langsiktig, koordinert og samlet satsning som løser felles behov i regionen. Her skal alle aktører bidrar med sin del (frivillige, kommuner, stat og fylkeskommune).

- Det skal være enkelt å være fysisk aktiv. Da er det også viktig at vi kan samarbeide over kommunegrensene, konstaterer Felde. Det blir viktig å se Aktivitetsløftet opp mot hvordan fremtiden blir. Spesielt med tanke på befolkningsvekst. Da er det viktig å treffe flest mulig mennesker med et tilbud.

Det skal være enkelt å være fysisk aktiv.

- Kristin Marie Felde

Les flere artikler

Texasdalen sykkelpark i Sørumsand har tidligere fått spillemidler. Det er lagt ned mange dugnadstimer i byggingen, hvor også de unge syklistene i barne- og ungdomsgruppa har bidratt.

Årets spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er fordelt

08.06.2018

Les hele artikkelen

Aktivitetstilbudene hos Friskis&Svettis er blant tiltakene som har mottatt støtte gjennom Akershusfondet.

Fordeling av midler fra Akershusfondet 2018

01.06.2018

Les hele artikkelen

Hamaren aktivitetspark, Fyresdal

Bli med på studietur til Telemark

30.05.2018

Les hele artikkelen

Forsideillustrasjon

Leverte gode resultater i 2017

14.05.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet