1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tre nye rektorer i Akershus

Odin Tellesbø, Lill Harriet Koi, og Atle Solberg Berland blir nye videregående skole-rektorer i Akershus. De vil fungere som rektorer ved Lørenskog videregående skole, Rud videregående skole, og Nannestad videregående skole.

Odin Tellesbø vil ta over stillingen som rektor etter Atle Solberg Berland ved Lørenskog VGS den 1. oktober. Etter tre år som rektor ved Stabekk videregående skole i Bærum, blir neste stoppested en skole han kjenner meget godt til fra før. Han har kjennskap til skolen etter 13 år som lektor, avdelingsleder og assisterende rektor.

- Ut fra mitt kjennskap til Lørenskog videregående skole er det en veldreven skole. Det er mye godt arbeid som gjøres med blant annet gode strukturer, rutiner og mye god undervisning. Jeg ønsker å se nærmere på en del områder som ledelse- og organisasjonsstruktur, tydeligere fokus, samarbeid og felles pedagogisk holdning, forklarer Tellesbø til Akershus fylkeskommune.

- Vi skal gi ungdommen gode muntlige og skriftlige ferdigheter, evne til refleksjon og kritisk tenkning, trening i å løse komplekse problemer, samarbeidsevner og sosiale ferdigheter som setter dem i stand til å takle en fremtid i stor utvikling, løse utfordringer, skape muligheter og forbereder dem til å gå inn i yrker som i dag ikke finnes. Til det trenger vi lærere som er villige til å prøve ut nye metoder, bruke forskning og erfaring for å skape den beste undervisningen. Lærere som har gode relasjoner med og ser hver eneste elev. Sammen må lærere og ledelse samarbeide tett for å utvikle egen og felles praksis i klasserommet. Vi må skape felles pedagogisk praksis og verdier som vår skole og våre elever. Vi skal gjøre det vi kan for å lykkes med alle våre elever.

Tellesbø har utdanning fra blant annet Norges Landbrukshøgskole og University of Otago på New Zealand, samt hovedfag i biologi og praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han master i skoleledelse fra BI i Nydalen. Etter tre år som rektor ved Stabekk VGS, kan han se tilbake på tiden der med et smil.

- Antallet elever som har fullført og bestått har gått fra 88,3 til ca. 93 % og i våres bestod samtlige ordinære elever eksamen. Jeg er ordentlig stolt over arbeidet de ansatte gjør for å løfte frem og utvikle hver eneste elev, poengterer han. Dette hadde vi ikke fått til uten tett samarbeid, felles verdier og at vi alltid har tro på alle våre elever.

- Musikk, dans, drama og yrkesfag er mitt interessefelt

Lill Harriet Koi (53) er Rud videregående skoles nye rektor fra 1. august. Fra skolestart vil elevene stifte bedre bekjentskap med en rektor som er opptatt å være synlig både for dem og lærere. Koi har tidligere jobbet som rektor ved to andre videregående skoler, og ble ivrig etter å ta over stillingen på Rud, da den ble ledig. Som tidligere rektor ved Skien videregående skole og Kirkenes videregående skole, har hun jobbet mye med både yrkesfag og musikk, dans og drama tidligere.

- Dette er noe jeg brenner for, og ønsker å utvikle videre, forteller hun. Koi har en tydelig filosofi for hvordan hun ønsker at lærere og elever skal jobbe sammen, for å skape den beste læringen.

- Det er i møte mellom lærer og elev at læringen skjer. En god lærer er en som har gode relasjoner til elvene, som igjen skaper en god klasse-ledelse. Det er viktig at lærere kan lære fra hverandre. På skoler som har gode profesjonelle lærerfellesskap, får elever større læringsutbytte, påpeker Koi.

Den nye rektoren har bakgrunn med utdannelse innen IT-studier og Økonomi og administrasjon. Hun har en master i skoleledelse, samt italiensk og pedagogikk. Som rektor mener 53-åringen det er viktig å være en synlig og aktiv person i skolebildet. Det kan skape gode relasjoner.

- Hver gang det kommer en ny elev til skolen, er jeg opptatt av å håndhilse på både elever og foreldre, forklarer hun. Likevel påpeker hun at det kan bli en utfordring å være nok tilstede som rektor når det nye byggeprosjektet starter opp på Rud videregående skole.

- Det blir mange strukturendringer i Bærum, byggeprosjektet og næringssamarbeid vil ta noe av oppmerksomheten min, forteller hun. Koi har lært seg mange språk, og har bodd mange steder opp gjennom livet. Med en samisk bakgrunn har hun bodd 20 år i Finnmark, hun har bodd i Vestfold, og har bodd i Afrika. Læring av språk har vært en stor interesse hos Ruds nye rektor.

- Jeg anser meg som et internasjonalt menneske. I tillegg til norsk og engelsk, har jeg lært meg italiensk og tysk i tillegg til noe spansk og russisk. Jeg er glad i å reise. I tillegg har jeg stor interesse rundt kultur, film, musikk og drama. Jeg liker å se på verden i et større perspektiv, avslutter hun.

Ny rektor til skolestart ved Nannestad videregående skole

 Atle Solberg Berland går til et nytt åremål ved Nannestad videregående skole fra 1. august, etter 17 år ved Lørenskog vgs. Berland vil knytte sine neste seks år som rektor ved Nannestad videregående skole, etter at han ble tildelt jobben. Etter å ha vært ansatt de siste 17 årene ved Lørenskog videregående skole, har Berland vært med på å utvikle skolen til en moderne læringsinstitusjon. De siste 10 årene har han fungert som rektor ved skolen.

- Lørenskog videregående skole har vært en fantastisk arbeidsplass med dyktige og hyggelige kolleger, og Akershus fylkeskommune har gitt meg frihet til å løse oppgavene til beste for elevene, ansatte og lokalmiljøet, sier Berland til skolens nettside. 

Berland kan skilte med en lang og variert utdanning og arbeidserfaring innen skole-sektoren. Han har utdannet seg ved Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag, skolebasert læring ved Høgskolen i Oslo, administrativt databehandling for pedagogisk personale ved Høgskolen i Hedmark, og master i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han jobbet og hatt forskjellige roller ved Jessheim videregående skole, Sofienberg tekniske fagskole, Nesodden videregående skole, og Persbråten videregående skole før han startet opp ved Lørenskog videregående skole.

- Jeg takker mine gode kolleger som har vært viktige bidragsytere – mange av dem ildsjeler – i arbeidet med å utvikle Lørenskog videregående skole til å bli en moderne utdanningsinstitusjon som vi kan være stolte over, understreker Berland. Nå ser han fremover mot nye utfordringer.

- Nå venter nye oppgaver og utfordringer ved Nannestad videregående skole. Jeg gleder meg, forteller han.

Les flere artikler

21 893 søkere får nå tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Akershus.

21 893 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2018

Les hele artikkelen

Godt over halvveis ferdig med taket. F. v. Kristoffer Robin Blaaflat, kontaktlærer Helge Lethigangas, Sindre Kristiansen og Marcus Torhjuul.

Yrkesfagelever med innsats for egen skole og lokalmiljø

25.06.2018

Les hele artikkelen

Fra venstre, Stefanie Richter (Tyskland), Larissa Herrmann (Tyskland), og Raquel Sarmiento (Spania) forteller det har vært lærerikt å se hvordan norske lærere underviser, og lære mer om det norske undervisningssystemet.

Årets europeiske lærerassistenter i Akershus tar farvel

22.06.2018

Les hele artikkelen

Avtalen er signert. F.v.: prosjektdirektør Roger Morsund (AFK eiendom FKF), avdelingsleder/prosjektleder Anders Kristiansen (Ruta Entreprenør Oslo), adm. dir. Kenneth Johnsen (AFK eiendom FKF) og prosjektleder Magnus Gåseby Gjerde (AFK eiendom FKF).

Entreprenør valgt til Ås-prosjekt

20.06.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet