1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

21 737 søkere får nå tilbud om skoleplass

Resultatet av første inntaket til videregående skoler i Akershus er nå klart. I disse dager får 21 737 søkere tilbud om skoleplass. 93,7 prosent av de som er tatt inn har fått plass på sitt første ønske.

De søkerne som har oppgitt mobilnummeret sitt på søknaden, vil få en tekstmelding om at inntaket er klart. De må da logge seg inn med MinID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar. De søkerne som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på www.vigo.no dersom de ønsker det, eller de kan sende svarkortet per post til inntakskontoret.

Husk svarfristen 19. juli

Det er viktig at alle søkerne svarer innen fristen 19. juli. For å kunne være med videre i prosessen, må også de søkerne som kun mottar tilbud om plass på venteliste, svare innen fristen. De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen og eventuell ventelisteplass.

Det er viktig at også de som takker nei til skoleplass, svarer innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre. Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august.

Dersom det er lagt inn forhåndssvar, er det ikke nødvendig å legge inn svar på Vigo nå.

Mange får tilbud om skoleplass, men noen må vente

Ved dette inntaket er det 21 737 søkere som får tilbud om skoleplass på de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. Av disse får 93,7 prosent tilbud på det utdanningsprogrammet de har som sitt første ønske. Det er 0.8 prosent flere enn i fjor.

Selv om mange nå får tilbud om skoleplass, er det også i år en del som må vente til senere inntaksrunder før de får tilbud om skoleplass. I år er det 1 636 søkere eller søkere uten tilbud totalt i hele fylket. Av disse har 1 233 søkere rett til videregående opplæring i Akershus.  

Dette skjer etter 1. inntak

Søkerne rangeres etter poengsum, og det kjøres to maskinelle inntaksrunder. 2. inntak kjøres 25. juli. Det er alltid søkere som svarer NEI til tilbudt plass etter 1. inntak, og det frigjør plasser til søkere på venteliste i 2. inntak. Opplæringsloven gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå for søkere med rett til videregående opplæring. Søkere med ungdomsrett til Vg2 og Vg3 har rett til inntak på et programområde som bygger på det søker har tatt på Vg1 eller Vg2.

Ved inntak til utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama har søkere til videregående trinn (Vg2 og Vg3) forrang ved inntak til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår. Ikke alle får plass etter 1. inntak, men fylkeskommunen regner med å ha plassert alle etter 2. inntak.

Etter 2. inntak er det et oppfyllingsinntak hvor kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass er med. 5 prosent av plassene på Vg1 på alle skoler er reservert og disponeres i oppfyllingsinntaket. Dette gjelder alle ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå, bortsett fra naturbruk og musikk/dans/drama. Hensikten med denne ordningen er at flest mulig skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram, uten at reiseveien blir urimelig lang. Det er viktig å merke seg at disse plassene er forbeholdt de søkere som etter andre inntaksrunde fremdeles ikke har fått noe tilbud.

Her finner du flere tall knyttet til søkning og inntak.

Kontaktperson for presse

Seksjonsleder Hilde Dahlberg, tlf 22 05 54 86/406 45 531

Spørsmål fra elever og foresatte

Elever og foresatte som har spørsmål om inntaket kan kontakte Akershus fylkeskommunes inntakskontor på e-post inntakskontor@afk.no eller på telefon 22 05 50 22.

Telefontiden er fra kl. 09.00-14.00 hver dag. Vi svarer på e-poster samme dag.

Les flere artikler

Ekspertutvalget forslår at oppgaver innen samferdsel, næring, kompetanse og integrering, helse og levekår, kultur og kulturminner og klima, miljø og naturressurser overføres fra staten til fylkeskommunene.

Støtter forslag om flere oppgaver til nye fylkeskommuner

16.04.2018

Les hele artikkelen

Ruter endrer sitt rutetilbud fra 8. april 2018.

Ruter styrker kollektivtilbudet i Akershus og Oslo

21.03.2018

Les hele artikkelen

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 23 914 søkere til fylkets 34 videregående skoler. Elever på Ski videregående skole.

25 598 søkere til videregående opplæring

07.03.2018

Les hele artikkelen

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune i møte 5. mars.

Viken-politikerne: - Forslag til nye oppgaver må ses i helhet

05.03.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet