1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Mer undervisning mellom russetid og eksamen

En arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet foreslår å korte ned eksamensperioden til fem dager, slik at elevene får en uke mer med undervisning.

Onsdag 14. juni fikk kunnskapsministeren en rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert mulige organiseringer av skoleåret i videregående opplæring. Arbeidsgruppa har mellom anna sett på undervisningstid, eksamen og eksamensforberedelser.

-Arbeidsgruppen har gjort et solid arbeid og kommet med viktige forslag som kan sikre kvalitet både i opplærings- og eksamensperioden i skoleåret. Rapporten skaper grunnlag for gode diskusjoner og mulighet for konklusjoner i et utfordringsbilde som har preget skolen i lang tid, sier John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

Mer tid til opplæring

Arbeidsgruppen foreslår en organisering av skoleåret der de sentralt gitte skriftlige eksamenene blir gjennomførte i løpet av fem dager. Det åpner for at opplæringstiden i forkant av eksamen blir en uke lengre enn i dag, og det gir samtidig skolene bedre forutsetninger for å oppfylle kravene til årstimetall.

Arbeidsgruppen har vurdert om eksamen bør flyttes til før 17. mai, men mener dette ikke vil være en god løsning. En samlet arbeidsgruppe mener det er feil å ta hensyn til russefeiringa når skoleåret og eksamensperioden skal planlegges, og viser blant annet til at en tidligere eksamensperiode vil gi kortere opplæringstid og gjøre det vanskelig å utnytte hele skoleåret.

-Vi har sett oss grundig inn i problemstillingene knytt til eksamen, russetid og opplæringa til elevene. Hele arbeidsgruppa står samlet om at man bør finne løsninger som gir elevene den opplæringa de har krav på, sier Anne Hjermann, utdanningsdirektør Fylkesmannen  i Hordaland og leder av arbeidsgruppen, i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 15. juni.

-En grundig jobb

–  Arbeidsgruppa har gjort en grundig og god jobb. Nå skal jeg sette meg inn i rapporten, og se på hvilke løsninger vi bør velge. I utgangspunktet er jeg positiv til å finne måter å korte ned eksamensperioden på, for å gi mer opplæring til elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har bestått av:
Anne Hjermann, utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Hordaland ( leder), John Arve Eide, fylkesdirektør, Akershus fylkeskommune (KS), Svein Heggheim, fylkesdirektør, Hordaland fylkeskommune (KS), Stig Johannessen, rektor ved Hamar katedralskole, Skolelederforbundet, Tonje Leborg, rådgivar, Norsk Lektorlag, Sylvia Helene Lind, leiar, Elevorganisasjonen, Martin Minken, seniorrådgivar, Utdanningsforbundet og Lothar Schüren, forbundssekretær, Skolenes landsforbund.

Les hele rapporten om skoleåret i videregående opplæring på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Les flere artikler

Prosjektet The bioeconomic region hadde oppstartmøtet på Vitenparken Campus Ås 21. juni 2017.

Samarbeid skal skape vekst og innovasjon i bruken av skogsresurser

22.06.2017

Les hele artikkelen

Det regionale rådet for anlegg og fysisk aktivitet består av (bak fra venstre:) Oddleif Dahlen og Thor Sandness. Midten fra venstre: Maria Tesaker, Kristin Marie Felde, Gry Elisabeth Garlie, Egil Martin Dahlum og Jørgen Joramo. Foran fra venstre: Rune Winum, Janet Bydal, Vegard Sines Petersen, Trine Lise Vinje, og Anne Dybevold.

Nytt regionalt råd for anlegg og aktivitet i Akershus

21.06.2017

Les hele artikkelen

Fylkesordfører Anette Solli (t.h.) fikk 21. juni overlevert utredningen om kollektivløsningen for Nedre Romerike av plandirektør Hanne Bertnes Norli i Ruter.

Utredning om kollektivløsninger for Nedre Romerike

21.06.2017

Les hele artikkelen

Stranden på Hvalstrand blir raskt fylt opp av festglade mennesker. Bildet er tatt fra 2016.

Tips til sankthansfeiring i Akershus

21.06.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet