1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Enova utvider hydrogensatsingen

Enova styrker støtteordningen for bygging av fyllestasjoner for hydrogen og legger opp til årlige utlysing, skriver Enova i en pressemelding 15. juni.

– Det må bli stadig lengre mellom fossilbilene på veien mot lavutslippssamfunnet. Når hydrogenkjøretøy blir konkurransedyktige, vil hydrogen kunne bli en viktig bidragsyter i å gjøre transportsektoren utslippsfri. Derfor ønsker vi nå prosjekter som bidrar til å redusere kostnadene og bygge erfaringer, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding 15. juni.

Akershus har ledet an

Akershus fylkeskommune har over flere år arbeidet for å ta i bruk hydrogen i transportsektoren, og regionen har ledet an i utviklingen innen hydrogen i Norge. Akershus fylkeskommune og andre aktører i regionen deltar også i internasjonalt samarbeid om hydrogen, og forskningsmiljøer i Akershus er i front internasjonalt på kompetanse innen hydrogen som drivstoff.

-Det svært viktig med en nasjonal satsing for å få fart på utbygging av hydrogenfyllestasjoner i alle deler av landet. Det er derfor positivt at Enova utvider satsingen på hydrogen, sier fylkesordfører Anette Solli.

Hydrogenstasjoner som har et visst kundegrunnlag vil bli prioritert i konkurransen om midlene. -Særlig stasjoner som knytter til seg større bilflåter innen nærings- og kollektivtransport kan gi nyttige driftserfaringer. Det vil kunne vise både privatbilister og næringslivet at hydrogen er et reelt alternativ, sier Nils Kristian Nakstad.

-Det er avgjørende med en felles innsats både fra det offentlige og private næringsliv for at hydrogen skal bli et konkurransedyktig alternativ.  Vi ser at arbeidet bærer frukter når private selskaper kommer på banen. Vi vil fortsette vår satsing på hydrogen, og bidra til at den gode utviklingen i Akershus fortsetter og forsterkes, sier Anette Solli.

Transportsektoren står for over 70 prosent av klimautslippene i vårt område. –Skal vi nå målene om utslippskutt, trenger vil både el og hydrogen for å bytte ut fossilkjøretøyer, sier Anette Solli.

Søknadsfrist

-Offentlige og private aktører som søker om støtte til hydrogenkjøretøyer kan også få støtte til å bygge fyllestasjon samtidig. I tillegg kan vi støtte kommuner og fylkeskommuner som ønsker å bygge hydrogenstasjoner for å elektrifisere offentlige transporttjenester, opplyser administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova har satt 29. september som søknadsfrist for årets utlysing, med mål om tildeling i november. Hydrogenstasjonene som får støtte i denne runden, skal være i drift senest 1. september 2019.

Tilgang på biler

Pr. i dag leverer Hyundai og Toyota hydrogenbiler i Norge, og flere bilprodusenter har planer om lansering av hydrogenmodeller. Det utvikles også hydrogenkjøretøyer for tungtransport og andre nyttekjøretøyer.

 

Les flere artikler

Forsideillustrasjon

Leverte gode resultater i 2017

14.05.2018

Les hele artikkelen

Anleggsleder Magnus Finnes Jahnsen viser stolt frem piggeroboten.

Robot med superkrefter

09.05.2018

Les hele artikkelen

Stein-Owe Hansen var i godt humør da han skulle parkere sykkelen sin i sykkelgarasjen.

Fylkeskommunen tråkket til for sykkelen

07.05.2018

Les hele artikkelen

Velkommen til den Skandinaviske Biogasskonferansen 2018, 25.-26. april.

Skandinavias største biogasskonferanse kommer til Norge

03.04.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet