1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Nytt elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus fylkeskommune

Janne-Marie Myrås (47) fra Sørumsand blir kollega med Andreas Nilsson, i et nytt prøveprosjekt som er vedtatt i fylkestinget.

  • Janne-Marie Myrås blir nytt elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus fylkeskommune, sammen med Andreas Nilsson.
    Janne-Marie Myrås blir nytt elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus fylkeskommune, sammen med Andreas Nilsson. Foto: Marius Vannum, Akershus fylkeskommune

Dermed blir det to personer som skal sikre fylkeskommunens arbeid mot mobbing og annen uønsket adferd i skolen, samt bistå elever og lærlinger som trenger råd og veiledning i forbindelse med videregående opplæring.

Janne har jobbet med barn og ungdom helt siden hun ble yrkesaktiv. Hun har jobbet i barnehage, som miljøterapeut på skole, men lengst fartstid har hun som kontaktperson i barnetjenesten. I tillegg har hun erfaring som talsperson for barn- og unge i fylkesnemnda for Oslo og Akershus og tilhørende tingretter. Janne har en rekke kurs og sertifiseringer som vil komme til god nytte i den nye jobben. Hun er vant til å snakke med barn og unge som opplever at de befinner seg i en vanskelig livssituasjon, samt å jobbe tverretatlig. Janne mener at tverrfaglig samarbeid er viktig for å lykkes i kampen mot mobbing og annen uønsket oppførsel i skolen.

- Sammen skal vi hjelpe unge som er i en vanskelig situasjon, sier hun.

 

Gleder seg til å ta fatt på oppgaven

- Jeg er opptatt av at barn og unges stemmer skal bli hørt i saker som omhandler dem. Det er fortsatt viktig å styrke elevenes rettigheter, slik at man kan skape et trygt og godt skolemiljø, forteller Myrås, som tiltrer stillingen 1. juni.

- Jeg er opptatt av barns rettigheter, og har et stort engasjement, noe som er viktig i denne rollen. Det blir nå viktig å synliggjøre ombudsrollen, slik at ungdom som trenger det, lett kommer i kontakt med oss, sier hun. Janne har satt seg tydelige mål for hva hun vil utrette i den nye stillingen. Hun har erfaring med mobbing blant unge på flere ulike arenaer, også på sosiale medier. Hun ønsker å bruke denne kompetansen videre i sitt arbeid og mener selv det setter henne i stand til å forstå hva dette medfører for både ungdommen og dennes familie.

 

En ny kollega på laget

Nåværende elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus fylkeskommune, Andreas Nilsson, er meget glad for å få en ny kollega på laget.

- Jeg har siden 2011 flagget for at vi har hatt et behov for å utvide ombudsrollen. Det er veldig bra at vi nå blir to personer. Det kunne ikke kommet raskt nok. Per i dag er det for mye jobb for en person. Så dette er en ren drøm. Vi kommer ikke til å bli manko på arbeidsoppgaver. Janne virker som en veldig hyggelig person, så dette tror jeg skal bli virkelig bra, kommenterer han. Janne ser også frem til å jobbe i team med Andreas.

- Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Andreas, ungdommene og samarbeidspartnere. Alt er nytt, så man må bare kaste seg ut i det. Nå skal vi utforme de nye arbeidsoppgavene sammen, og bestemme hvordan veien skal se ut fremover, avslutter hun.

Kontakt

Andreas Nilsson
Elev- og lærlingombud