1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Frivillighet i Akershus

«Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer» legger grunnlaget for arbeidet med frivillighet i Akershus. Dokumentet skal brukes i videreutviklingen av frivilligheten i Akershus.

  • «Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer» beskriver og drøfter utfordringer for frivilligheten i Akershus.
    «Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer» beskriver og drøfter utfordringer for frivilligheten i Akershus. Foto: Bjørn Wad

Hensikten med dokumentet er at dette skal gi et utfordringsbilde for frivilligheten og offentlige myndigheter, og at det brukes i frivillighetens egne diskusjoner om utfordringer og utviklingsmuligheter.

Ryggraden i lokalkulturen

-Frivillige organisasjoner er ryggraden i det lokale kulturtilbudet. Akershus har i en årrekke anerkjent verdien at det frivillige arbeidet og understøttet denne både strukturelt og finansielt. Hovedutfordringen er å sikre frivilligheten gode og forutsigbare rammevilkår for sine aktiviteter, skriver Vibeke Limi i forordet.

«Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer» beskriver og drøfter utfordringer for frivilligheten i Akershus, og ser nærmere på fylkeskommunens rolle i samspill med frivilligheten og hvilke virkemidler man har til rådighet.

Vedtatt i fylkestinget

«Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer» ble vedtatt i fylkestinget 13. februar 2017.  En gruppe sammensatt fra ulike frivillige organisasjoner har gitt sine innspill til dokumentet, og det innhentet forskningskompetanse på feltet.

Kontakt

Vibeke Limi

Kristin Marie Felde
Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelseJanne Lundgren
Seniorrådgiver