1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Helhetlig kvalitetsutvikling i Akershusskolen

Systematisk kvalitetsutvikling, profesjonalisering og et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av inkludering og fritt for mobbing. -Fylkeskommunens plan for videregående opplæring viser hvordan vi vil oppnå dette, sier fylkesdirektør John Arve Eide.

 • -Akershusskolen skal gi ungdom en kompetanse som gjør dem kvalifisert for videre studier og arbeidsliv. Fylkeskommunens plan for videregående opplæring viser hvordan vi vil oppnå dette, sier fylkesdirektør John Arve Eide.
  -Akershusskolen skal gi ungdom en kompetanse som gjør dem kvalifisert for videre studier og arbeidsliv. Fylkeskommunens plan for videregående opplæring viser hvordan vi vil oppnå dette, sier fylkesdirektør John Arve Eide. Foto: Ann Kristin Ohrstrand, Akershus fylkeskommune
 • Plan for videregående skole legger grunnlaget for en systematisk satsing på kvalitetsutvikling i skolen. Elever på Lillestrøm videregående skole.
  Plan for videregående skole legger grunnlaget for en systematisk satsing på kvalitetsutvikling i skolen. Elever på Lillestrøm videregående skole. Foto: Kristin Svorte

Akershus fylkeskommune skal gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem kvalifisert for videre studier og arbeidsliv. Plan for videregående opplæring definerer akershusopplæringens visjon, verdifundament og strategiske hovedmål. Planen peker på områder med god praksis og høy kvalitet og områder hvor man ønsker å skape til dels store kvalitetsforbedringer.

-Plan for videregående opplæring 2017 legger grunnlaget for helhetlig kvalitetsutvikling. Planen gir ikke en uttømmende tiltaksliste, men en tydelig og strategisk retning for å nå målene våre, sier John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring.

Felles innsats

Visjonen for akershusopplæringen er at elever, lærlinger og lærekandidater daglig skal oppleve en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette mål for egen læring og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig og bli møtt med høye forventninger.

-Plan for videregående opplæring forplikter. Alle involverte i akers­husopplæringen må bidra for å realisere planen og hovedmålene i den. Dette krever at vi reflekterer over hvordan våre beslutninger og væremåte påvirker elevenes, lærlingenes og lærekandidatenes trivsel og læring, sier John Arve Eide.

Tre strategiske mål

Akershus fylkeskommune har tre strategiske hoved­mål for videregående opplæring:

 • Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift
 • Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer
 • Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser

 -Akershusskolen leverer gode resultater. Stadig flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring, samtidig som elev- og lærlingundersøkelsen viser at de trives og har et godt læringsmiljø, avslutter Eide.

Plan for videregående opplæring 2017 ble vedtatt i fylkestinget 19. desember 2016.

Plan for videregående opplæring 2017

 

Kontakt

John Arve Eide
Fylkesdirektør videregående opplæring