1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Åpnet kraftverk: Rånåssfoss III

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen startet opp de nye aggregatene på Akershus Energi på Rånåsfoss. Det markerte ferdigstillelse av det største utviklingsprosjektet på 90 år for Akershus Energi.

 • Fylkesvaraordfører startet opp det sjette aggregatet på Rånåsfoss III.
  Fylkesvaraordfører startet opp det sjette aggregatet på Rånåsfoss III. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune
 • Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen. fylkesvaraordfører Lars Salvesen og konsernsjef Jørn Myhrer i Akershus Energi på åpningen av nye aggregater og maskinsal på Rånåsfoss III.
  Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen. fylkesvaraordfører Lars Salvesen og konsernsjef Jørn Myhrer i Akershus Energi på åpningen av nye aggregater og maskinsal på Rånåsfoss III. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune
 • Seks nye aggretarer og ny maskinsal.
  Seks nye aggretarer og ny maskinsal. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune
 • Den nye maskinsalen i glass og stål føyer seg vakkert inntil de gamle bygningene, og bevarer dermed de flotte fasadene.
  Den nye maskinsalen i glass og stål føyer seg vakkert inntil de gamle bygningene, og bevarer dermed de flotte fasadene. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

På Rånåsfoss er det bygd en ny kraftstasjon med 6 nye aggregater som erstatter de 90 år gamle aggregatene. Byggeperioden har vart fra 2010 til 2016, og har hatt en økonomisk ramme på til sammen 800 millioner kroner.

-Vannkraften er bærebjelken i Norges energiforsyning og den er fornybar. Derfor satser vi. Ny teknologi gjør at man nå kan utnytte mer av vannet i Glomma og dermed øke produksjonen. Vi vil med andre ord bidra med mer fornybar energi og til det grønne skiftet, sa fylkesvaraordfører Lars Salvesen på åpningen fredag 21. oktober.

Økt kapasitet

Den nye maskinsalen i glass og stål føyer seg vakkert inntil de gamle bygningene, og bevarer dermed de flotte fasadene som arkitekt Thorvald Astrup i sin tid tegnet. De horisontale Francisturbinene er erstattet med moderne, vertikale aggregater med propellerturbiner, og vannet blir ledet ut gjennom rekonstruerte sugerør. Kapasiteten på anlegget er økt med 39 prosent. Slukeevnen er økt fra 90 til 125 kubikkmeter vann i sekundet pr. maskin. Totalproduksjonen økes fra 220 til 280 GWh i året. I løpet av 20 minutter produserer anlegget strøm til ett års forbruk for en bolig.

Akershus Energi AS er heleid av fylkeskommunen og morselskap i Akershus Energi konsern. Selskapet har i en årrekke vært en betydelig bidragsyter til viktige fylkeskommunale oppgaver.

-Akershus Energi tjener i dag penger og forvalter store verdier. Dette er resultatet av en langsiktig strategi med effektivisering for øyet. Åpningen i dag viser at Akershus Energi tar de tunge, men nødvendige investeringene og tenker langsiktig. Dette stemmer godt overens med Akershus Energi sin visjon om å være et nyskapende senter for vannkraft, fjernvarme og annen miljøvennlig energi, sa Lars Salvesen i sin åpningstale.

Et anlegg for de neste 100 år

- Dette er lyden av penger, sa produksjonsdirektør Tom Flattum i Akershus Energi da fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) dro i spaken og startet opp det sjette aggregatet i Rånåsfoss III.

– Rånåsfoss er juvelen i krona for oss og vi har nå gjennomført et imponerende prosjekt. Vi er rigget for framtida med effektivt teknologi. Dette er et anlegg for de neste 100 årene, sa konsernsjef Jørn Myhrer i Akershus Energi. Myhrer understreket at anlegget var levert på kroner, kvalitet og tid – og på helse, miljø og sikkerhet under byggeperioden over seks år.

Kontakt

Lars Birger Salvesen
Fylkesvaraordfører (KrF)