1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Vil legge til rette for hydrogenbiler

Fylkestinget ønsker å legge til rette for hydrogenbiler- og busser på veiene i årene framover. En strategi for tidlig innfasing av hydrogendrivstoff i Akershus ble vedtatt i fylkestinget 17. mars 2014. Målet er å fase ut fossile drivstoff.

I de neste fire årene er målet 350 hydrogenbiler, hvorav et betydelig antall drosjer, og minst 30 hydrogenbusser. Drift og videreutvikling av et nettverk med fyllestasjoner for hydrogen i Oslo og Akershus vil være sentralt i denne tidsperioden. Ved slutten av strategiperioden, i 2025, er målet at en eller flere bensinstasjonskjeder tilbyr hydrogen til minst 10.000 biler og 100 busser. Ruter har i dag 5 hydrogenbusser i prøvedrift, og fylkestinget tar sikte på å utvide dette hydrogenbussprosjektet.

Hydrogenkjøretøy har elektromotor som kun slipper ut vanndamp, og er langt mer energieffektiv enn forbrenningsmotoren. Rekkevidden er som for en tilsvarende bensin-/dieselmodell.

Hydrogenstrategien er felles for Oslo og Akershus, og skal også behandles i Oslo kommune. Strategien inngår i et mer omfattende arbeid for å bidra til utfasing av fossile drivstoff og til en bærekraftig transport i Oslo og Akershus. Oslo og Akershus skal gjennom strategien bidra til utbygging av nasjonal og internasjonal hydrogen-infrastruktur.

For å finansiere utbygging av stasjonsnettverket legges det opp til en deling mellom Oslo og Akershus, bidrag fra Transnova og finansiering gjennom deltakelse i EU prosjekter. Det legges opp til et økende bidrag fra industrielle aktører mot slutten av strategiperioden.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har begge mål om innen 2030 å redusere klimautslippet fra sine fylker til det halve av sine 1991-utslipp. Fram til 2030 ventes det at fylkene får rundt 300 000 nye innbyggere. Dette vil øke behovet for transport som i dag står for hoveddelen av klimagassutslippet og betydelig luftforurensning i hovedstadsområdet. Derfor har Akershus og Oslo et tett samarbeid om løsninger for arealbruk og transport som kan beholde befolkningens mobilitet og samtidig redusere utslipp og forurensning på grunn av samferdsel.

Hydrogenstrategi 2014-2015

Hydrogenstrategi 2014-2025, vedtatt av Akershus fylkesting 17. 03.14 (PDF: 1034 k)

 

Film

Akershus fylkeskommune har laget en kort film (4 min) om satsingen på hydrogendrivstoff. Her kan du se filmen på YouTube.

Kontakt

Fylkesordfører Anette Solli (H), tlf. 901 88 965
Solveig Schytz (V)  tlf. 416 26 822

Les flere artikler

Franz Untersteller, minister for miljøvern, klimavern og energisektoren fra Baden-Württemberg i Tyskland, viste frem intensjonsavtalen som fylkesordfører Anette Solli hadde undertegnet. Her står han sammen med Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus

Signerte samarbeidsavtale med Baden-Württemberg

17.01.2018

Les hele artikkelen

HYOP åpnet 15, desember en ny hydrogenstasjon på Høvik, med finansiering fra Akershus fylkeskommune. Nå blir det flere stasjoner i Osloregionen, med støtten fra Enova.

Tre nye hydrogenstasjoner til Osloregionen

19.12.2017

Les hele artikkelen

Mer enn 20 representanter fra byer og regioner i Europa, deriblant fylkesordfører Anette Solli, var samlet 23. november og signerte intensjonsavtale om samarbeid om utvikling og introduksjon av hydrogenkjøretøyer.

Avtale om internasjonalt hydrogensamarbeid

13.12.2016

Les hele artikkelen

Å fylle tanken på en hydrogenbil tar tre-fire minutter og da kan du kjøre rundt 500 kilometer.

Hydrogenstasjon i Sandvika åpnet

22.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet