1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Jobber sammen for et grønnere Europa

- Skal europeiske regioner få ned klimautslippene fra transportsektoren er det ikke nok å kjøre kollektivt, vi må også legge om til grønne drivstoffalternativer - og vi må jobbe sammen. Dette sa fylkesordfører Anette Solli på den internasjonale konferansen Regional Power for Clean Transport onsdag 30. oktober.

Akershus fylkeskommune og HyER sto bak konferansen, som ble avholdt på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo onsdag og torsdag denne uken. Introduksjon av klimavennlige drivstoffalternativer som el, hydrogen og biogass var tema – og representanter fra bilindustrien, forskere og politikere fra hele Europa var på plass. Hensikten med konferansen er å inngå et samarbeid med andre europeiske regioner om hvordan EU-pakken «Clean Power for Transport: A European Alternative Fuels Strategy» best kan implementeres.

- Akershus har en klar målsetning om å kutte klimautslippene våre med 50 prosent innen 2050. Fylket har viktige verktøy for å nå dette målet, men vi har også mye å lære av andre europeiske regioner. Denne konferansen er en unik mulighet til å høste kunnskap om grønn transport, sa fylkesordfører Solli, som åpnet konferansen.

Akershus utmerker seg internasjonalt

Norge og Akershus er for øvrig blant de beste i verden når det gjelder bruk av miljøvennlige transportalternativer. Mye takket være statlige insentiver som gratis parkering, bruk av kollektivfelt og reduserte skatter og avgifter er vi det femte største elbilmarkedet i verden – størst, om man tar høyde for befolkningstallet. Asker er elbilkommune nummer én i Norge.

Akershus har også utmerket seg med tidlig innfasing av hydrogenbiler. Vi har i skrivende stund fem hydrogenbusser i Akershus og seks fyllestasjoner i og rundt hovedstaden, og ifølge representanter fra bilindustrien er neste generasjon hydrogenbiler rett rundt hjørnet.

- Politikerne må på banen

- I 2017 kommer neste generasjon hydrogenbiler, og innen da tror vi kostnaden for en hydrogenbil vil være sammenlignbar med dagens dieselbil. Teknologien er levedyktig, men det hjelper lite hvis ikke også infrastrukturen er tilrettelagt. Her må politikerne på banen, fastslo Rosario Beretta, direktør i Mercedez-Benz Daimler.

- Norge viktig hydrogenmarked

Frank Meijer, markedsdirektør for Hyundai Motor Europe, er enig i at hydrogenbilenes suksess avhenger av insentiver og politisk strategi.

- Vi går nå inn i en fase med en full produksjonslinje av hydrogenbiler og introduksjon i markedet. Innen 2020 forventer vi at 34 prosent av bilkjøperne vil velge hydrogen. Dette vil selvsagt være avhengig av hvilke insentiver myndighetene innfører, men vi ser for oss at Norge vil bli et av de viktigste markedene, påpekte Meijer.

Også Toyota har en offensiv hydrogenstrategi klar, med lansering av nye hydrogenbiler i Europa, Japan og USA i 2015, hydrogenbusser samt hydrogenlastebiler for langdistanse.

- Har råd til å tenke fremover

Andre bilprodusenter har valgt å spesialisere seg på el. Ifølge Marina Maneas Bakkum, kommunikasjonsdirektør i Nissan Nordic Europe, var elbilen Nissan Leaf den mest kjøpte bilen i Norge i oktober 2013. De høye salgstallene for elbil tror Asker-ordfører Lene Conradi skyldes de mange insentivene.

- Spørsmålet er imidlertid hvor lenge norske myndigheter kan fortsette med dette. Mange kjører fremdeles på fossilt brennstoff fordi det er enklere og billigere. Men her til lands har vi råd til å tenke fremover. Et lite land som Norge bør heller ikke være det femte største elbilmarkedet i verden, her må andre europeiske land komme på banen, lød en klar oppfordring fra Benjamin Myklebust i Zero.

- Norge må engasjere seg

Ifølge Marieke Reijalt, koordinator for HyERs Brüssel-kontor, må europeiske regioner stå på mer for å implementere EU-pakken «Clean Power for Transport».

- Målet er å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren i Europa med 60 prosent innen 2050, og her er el og hydrogen de viktigste satsingene. Men det er dårlig koordinering mellom bilindustrien, leverandører av infrastruktur, nasjonale myndigheter og sluttbrukerne. Det må jobbes med internasjonale standarder for teknologi, og samarbeidet må bli mye bedre, fastslo Reijalt.

Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, påpekte at EU-direktivet i svært liten grad har vært gjenstand for diskusjon i Norge.

- Men EU kommer til å legge sterke føringer, og politikerne må ta inn over seg hva dette betyr for Norge. Dette kan være et område hvor vi kan lede utviklingen, supplerte han.

Les flere artikler

HYOP åpnet 15, desember en ny hydrogenstasjon på Høvik, med finansiering fra Akershus fylkeskommune. Nå blir det flere stasjoner i Osloregionen, med støtten fra Enova.

Tre nye hydrogenstasjoner til Osloregionen

19.12.2017

Les hele artikkelen

Mer enn 20 representanter fra byer og regioner i Europa, deriblant fylkesordfører Anette Solli, var samlet 23. november og signerte intensjonsavtale om samarbeid om utvikling og introduksjon av hydrogenkjøretøyer.

Avtale om internasjonalt hydrogensamarbeid

13.12.2016

Les hele artikkelen

Å fylle tanken på en hydrogenbil tar tre-fire minutter og da kan du kjøre rundt 500 kilometer.

Hydrogenstasjon i Sandvika åpnet

22.11.2016

Les hele artikkelen

Akershus fylkeskommune ønsker å stimulere til flere hydrogenbiler gjennom en støtteordning for kommunal sektor. Her hydrogenmodellene fra Toyota og Hyundai.

Tilskudd til kjøp av hydrogenbiler i kommunal sektor

09.09.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet