1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Filtrering

År

Kategori

Tema

Kalender

oktober 2016

6
oktober
14:00

Møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Start: 06.10.2016 kl.14:00   Slutt: 06.10.2016

Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under

Tema: Politikk

10
oktober
10:00

Møte i eldrerådet

Start: 10.10.2016 kl.10:00   Slutt: 10.10.2016

Eldrerådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og...

Tema: Politikk

10
oktober
13:00

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Start: 10.10.2016 kl.13:00   Slutt: 10.10.2016

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker,...

Tema: Politikk

10
oktober
14:00

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Start: 10.10.2016 kl.14:00   Slutt: 10.10.2016

Tema: Politikk

11
oktober
15:00

Møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Start: 11.10.2016 kl.15:00   Slutt: 11.10.2016

Tema: Politikk

11
oktober
15:00

Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Start: 11.10.2016 kl.15:00   Slutt: 11.10.2016

Tema: Politikk

12
oktober
09:30

Møte i administrasjonsutvalget

Start: 12.10.2016 kl.09:30   Slutt: 12.10.2016

Tema: Politikk

12
oktober
14:00

Møte i hovedutvalg for samferdsel

Start: 12.10.2016 kl.14:00   Slutt: 12.10.2016

Tema: Politikk

12
oktober
14:00

Møte i hovedutvalg for plan, næring og miljø

Start: 12.10.2016 kl.14:00   Slutt: 12.10.2016

Tema: Politikk

17
oktober
15:00

Møte i fylkesutvalget

Start: 17.10.2016 kl.15:00   Slutt: 17.10.2016

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg...

Tema: Politikk