1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Filtrering

År

Kategori

Tema

Kalender

mai 2017

2
mai
15:00

Møte i fylkesutvalget

Start: 02.05.2017 kl.15:00   Slutt: 02.05.2017

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg...

Tema: Politikk

8
mai
10:00

Møte i fylkestinget

Start: 08.05.2017 kl.10:00   Slutt: 08.05.2017

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser...

Tema: Politikk

9
mai
14:30

Møte i klagenemnda

Start: 09.05.2017 kl.14:30   Slutt: 09.05.2017

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske...

Tema: Politikk

10
mai
09:00 - 15:00

Møte i fylkeselevrådet

Start: 10.05.2017 kl.09:00   Slutt: 10.05.2017 kl.15:00


Fylkeselevrådet består av representanter for alle de...

Tema: Opplæring, Politikk

15
mai
15:00

Møte i fylkesvalgstyret

Start: 15.05.2017 kl.15:00   Slutt: 15.05.2017

Fylkesvalgstyret har ansvar for noe av tilretteleggingen for valg og for kontroll med...

Tema: Politikk

22
mai
09:30

Møte i koordineringsutvalget

Start: 22.05.2017 kl.09:30   Slutt: 22.05.2017

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av...

Tema: Politikk

29
mai
10:00

Møte i eldrerådet

Start: 29.05.2017 kl.10:00   Slutt: 29.05.2017

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle...

Tema: Politikk

29
mai
13:00 - 15:00

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Start: 29.05.2017 kl.13:00   Slutt: 29.05.2017 kl.15:00

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd,...

Tema: Politikk

29
mai
14:00

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Start: 29.05.2017 kl.14:00   Slutt: 29.05.2017

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter...

Tema: Politikk

30
mai
15:00 - 17:00

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Start: 30.05.2017 kl.15:00   Slutt: 30.05.2017 kl.17:00

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av...

Tema: Politikk