1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Filtrering

År

Kategori

Tema

Kalender

februar 2017

28
februar
14:30

Møte i klagenemnda

Start: 28.02.2017 kl.14:30   Slutt: 28.02.2017

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske...

Tema: Politikk

mars 2017

6
mars
09:30

Møte i koordineringsutvalget

Start: 06.03.2017 kl.09:30   Slutt: 06.03.2017

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av...

Tema: Politikk

13
mars
10:00

Møte i eldrerådet

Start: 13.03.2017 kl.10:00   Slutt: 13.03.2017

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle...

Tema: Politikk

13
mars
13:00 - 15:00

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Start: 13.03.2017 kl.13:00   Slutt: 13.03.2017 kl.15:00

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd,...

Tema: Politikk

13
mars
14:00

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Start: 13.03.2017 kl.14:00   Slutt: 13.03.2017

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter...

Tema: Politikk

14
mars
15:00 - 17:00

Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Start: 14.03.2017 kl.15:00   Slutt: 14.03.2017 kl.17:00

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av...

Tema: Opplæring, Politikk

14
mars
15:00

Møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Start: 14.03.2017 kl.15:00   Slutt: 14.03.2017

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse forvalter fylkeskommunens regionale...

Tema: Politikk

15
mars

Møte i administrasjonsutvalget

Start: 15.03.2017 kl.   Slutt: 15.03.2017

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet...

Tema: Politikk

15
mars
14:00

Møte i hovedutvalg for samferdsel

Start: 15.03.2017 kl.14:00   Slutt: 15.03.2017

Hovedutvalg for samferdsel har ansvar for saker innenfor generell samferdselspolitikk,...

Tema: Politikk

15
mars
14:00

Møte i hovedutvalg for plan, næring og miljø

Start: 15.03.2017 kl.14:00   Slutt: 15.03.2017

Hovedutvalg for plan, næring og miljø har ansvar for oppgaver knyttet...

Tema: Politikk