1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Nettverksmøte publikumsutvikling

Velkommen til nettverksmøte om publikumsutvikling i Akershus

Akershus fylkeskommune skal i henhold til Kulturplan for Akershus 2016-2023 jobbe målrettet med inkluderende kulturliv gjennom publikumsutvikling. Handlingsplanen for 2017 inneholder vedtak om at Akershus fylkeskommune skal jobbe med publikumsutvikling gjennom opprettelse av et nettverk og utlysning av midler til tiltak.

Nettverksmøtet 23. mars skal initiere en dialog om hvilke muligheter publikumsutvikling gir, få faglig påfyll og inspirasjon, og å begynne å tenke på mulige tiltak i organisasjonene og på tvers.

Påmelding

Påmeldingen ble avsluttet 23. mars.

Arrangør

Akershus fylkeskommune

Kontakt

Silje Eikemo Sande