1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
27 mars 2017

Møte i fylkestinget

Mandag 27. mars kl: 10:00

Schweigaards gate 4, Oslo, fylkestingssalen

Legg til i kalender

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Foreløpig sakskart

 • PS 18/17 Rebudsjetteringer av investeringer 2016
 • PS 19/17 Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Akershus - justering i perioden 2015-19
 • PS 20/17 Stortingsmelding 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning. Innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
 • PS 21/17 Reduksjon av alternative dager og timer - rektors styringsrett
 • PS 22/17 Ombudet for elever og lærlinger i Akershus fylkeskommune- årsmelding 2016
 • PS 23/17 Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus - orientering om handlingsprogram 2017-2020 og publisering av planen
 • PS 24/17 Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus fram mot 2025- Handlingsprogram 2017
 • PS 25/17 Fairtrade
 • PS 26/17 Konseptvalgutredning for transportsystemet Jaren ( Oslo ) – Gjøvik - Moelv
 • PS 27/17 Prinsipper for forskottering av fylkesveiprosjekt
 • PS 28/17 Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 - tilleggsuttalelse om jernbanestasjon ved Avtjerna
 • PS 29/17 Tverrforbindelser på Øvre Romerike
 • PS 30/17 E6 Kolomoen-Moelv. Bompengefinansiering i tilknytning til felles bompengeselskap
 • PS 31/17 Muligheter for fremtidig trikkedrift til Jar/Bekkestua
 • PS 32/17 Hvordan flest mulig mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bruke ordinær kollektivtransport i Akershus
 • PS 33/17 Entreprenørskapsmelding for Akershus fylkeskommune
 • PS 34/17 Årsmelding for Akershus eldreråd år 2016
 • PS 35/17 Rapportering og oppfølging på vedtak fra fylkestinget 2016
 • PS 36/17 Fv. 33 Byrudberga tunnel (Smaragdtunellen). Godkjenning av bompengefinansiering og garanti for bompengebeløp
 • PS 37/17 Omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene for strekningen E 16 Kongsvinger-Slomarka
 • PS 38/17 Omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene på strekningen E6 Dal - Kolomoen

Les saksdokumentene her

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet