1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Filtrering

År

Kategori

Tema

Kalender

oktober 2017

18
oktober
09:00 - 10:00

Møte i administrasjonsutvalget

Start: 18.10.2017 kl.09:00   Slutt: 18.10.2017 kl.10:00

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet...

Tema: Politikk

18
oktober
14:00

Møte i hovedutvalg for plan, næring og miljø

Start: 18.10.2017 kl.14:00   Slutt: 18.10.2017

Hovedutvalg for plan, næring og miljø har ansvar for oppgaver knyttet...

Tema: Politikk

18
oktober
14:00 - 16:00

Møte i hovedutvalg for samferdsel

Start: 18.10.2017 kl.14:00   Slutt: 18.10.2017 kl.16:00

Hovedutvalg for samferdsel har ansvar for saker innenfor generell samferdselspolitikk,...

Tema: Politikk

23
oktober
15:00

Møte i fylkesutvalget

Start: 23.10.2017 kl.15:00   Slutt: 23.10.2017

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg...

Tema: Politikk

24
oktober
14:30

Møte i klagenemnda

Start: 24.10.2017 kl.14:30   Slutt: 24.10.2017

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske...

Tema: Politikk

30
oktober
10:00

Møte i fylkestinget

Start: 30.10.2017 kl.10:00   Slutt: 30.10.2017

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser...

Tema: Politikk

november 2017

6
november
10:00

Møte i eldrerådet

Start: 06.11.2017 kl.10:00   Slutt: 06.11.2017

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle...

Tema: Politikk

6
november
13:00 - 15:00

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Start: 06.11.2017 kl.13:00   Slutt: 06.11.2017 kl.15:00

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd,...

Tema: Politikk

6
november
14:00

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Start: 06.11.2017 kl.14:00   Slutt: 06.11.2017

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter...

Tema: Politikk

7
november
15:00 - 17:00

Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Start: 07.11.2017 kl.15:00   Slutt: 07.11.2017 kl.17:00

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av...

Tema: Politikk