1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Filtrering

År

Kategori

Tema

Kalender

november 2017

20
november
10:00

Møte i fylkestinget

Start: 20.11.2017 kl.10:00   Slutt: 20.11.2017

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser...

Tema: Politikk

21
november
14:30

Møte i klagenemnda

Start: 21.11.2017 kl.14:30   Slutt: 21.11.2017

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske...

Tema: Politikk

27
november
09:30

Møte i koordineringsutvalget

Start: 27.11.2017 kl.09:30   Slutt: 27.11.2017

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av...

Tema: Politikk

27
november
15:00

Møte i fylkesutvalget

Start: 27.11.2017 kl.15:00   Slutt: 27.11.2017

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og...

Tema: Politikk

28
november

Møte i kontrollutvalget

Start: 28.11.2017 kl.   Slutt: 28.11.2017

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med fylkeskommunens forvaltning.

Tema: Politikk

30
november
14:00

Møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Start: 30.11.2017 kl.14:00   Slutt: 30.11.2017

Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under

Tema: Politikk

desember 2017

4
desember
10:00

Møte i eldrerådet

Start: 04.12.2017 kl.10:00   Slutt: 04.12.2017

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Eldrerådet skal ha...

Tema: Politikk

4
desember
13:00 - 15:00

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Start: 04.12.2017 kl.13:00   Slutt: 04.12.2017 kl.15:00

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd,...

Tema: Politikk

4
desember
14:00

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Start: 04.12.2017 kl.14:00   Slutt: 04.12.2017

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter...

Tema: Politikk

5
desember
15:00 - 17:00

Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Start: 05.12.2017 kl.15:00   Slutt: 05.12.2017 kl.17:00

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av...

Tema: Politikk