1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Filtrering

År

Kategori

Tema

Kalender

mars 2017

23
mars

Nettverksmøte publikumsutvikling

Start: 23.03.2017 kl.   Slutt: 23.03.2017

Velkommen til nettverksmøte om publikumsutvikling i Akershus

Tema: Kultur

27
mars
10:00

Møte i fylkestinget

Start: 27.03.2017 kl.10:00   Slutt: 27.03.2017

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser...

Tema: Politikk

28
mars
09:00 - 15:00

Regionalt planforum

Start: 28.03.2017 kl.09:00   Slutt: 28.03.2017 kl.15:00

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om...

Tema: Planlegging

28
mars
14:30

Møte i klagenemnda

Start: 28.03.2017 kl.14:30   Slutt: 28.03.2017

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske...

Tema: Politikk

29
mars
09:00 - 16:00

Urban idé Akershus: Sentrumsutvikling med stedskvaliteter

Start: 29.03.2017 kl.09:00   Slutt: 29.03.2017 kl.16:00

Urban Idé Akershus arrangerer en seminar- og workshoprekke som fokuserer på...

Tema: Klima og miljø, Næringsutvikling, Kulturminnevern, Planlegging, Folkehelse, Friluftsliv

april 2017

3
april
09:30

Møte i koordineringsutvalget

Start: 03.04.2017 kl.09:30   Slutt: 03.04.2017

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av...

Tema: Politikk

20
april
09:00 - 15:00

Møte i fylkeselevrådet

Start: 20.04.2017 kl.09:00   Slutt: 20.04.2017 kl.15:00

Fylkeselevrådet består av representanter for alle de...

Tema: Opplæring, Politikk

20
april
14:00

Møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Start: 20.04.2017 kl.14:00   Slutt: 20.04.2017

Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under

Tema: Politikk

24
april
10:00

Møte i eldrerådet

Start: 24.04.2017 kl.10:00   Slutt: 24.04.2017

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle...

Tema: Politikk

24
april
10:00 - 13:30

Akershustinget 2017

Start: 24.04.2017 kl.10:00   Slutt: 24.04.2017 kl.13:30

På Akershustinget møtes politikere fra stat, fylke og kommune for å...

Tema: Klima og miljø, Planlegging, Samferdsel, Politikk