1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Vis:

Vis:

Vis:

31 august 2017

Aktivitetsløft-seminaret 2017

Årets viktigste møteplass for alle som arbeider med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus, og ønsker å være med på løftet i " Aktivitetsløftet! - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 .


04 september 2017

Møte i eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår til behandling. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket.


04 september 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.


04 september 2017

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.


05 september 2017

Møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse forvalter fylkeskommunens regionale utviklingsrolle gjennom samarbeid med eksterne aktører innen folkehelse, kultur og gjennom nærmiljøpolitikk i regional sammenheng.


06 september 2017

Møte i administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.


06 september 2017

Møte i hovedutvalg for samferdsel

Hovedutvalg for samferdsel har ansvar for saker innenfor generell samferdselspolitikk, fylkesveier, transportsystemer og kollektivtrafikk.


06 september 2017

Møte i hovedutvalg for plan, næring og miljø

Hovedutvalg for plan, næring og miljø har ansvar for oppgaver knyttet til prosesser rundt den regionale utviklingsrollen innenfor næring, nyskaping og miljøpolitikk.


06 september 2017

Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av videregående utdanning, fagopplæring, forskning og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring til næringslivet.


07 september 2017

Kulturtorg for tilrettelagt

Tilrettelagt er et programtilbud i Den kulturelle skolesekken som er skreddersydd for elever med spesielle behov. Torsdag 7. september får skolene en presentasjon av alle kulturbesøkene de kan velge mellom i inneværende skoleår.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet