1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

26-02 mars-
april
2018

Påskeferie

Påskeferie for de videregående skolene i Akershus.


04 april 2018

Møte i fellesnemnda for Viken fylkeskommune

4. april møtes fellesnemnda for Viken fylkeskommune i Oslo. Fellesnemnda skal forberede etableringen av den nye fylkeskommunen. 


09 april 2018

Næringsseminar for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og Akershus fylkeskommune inviterer til seminaret "Nedre Romerike tar sats". Påmeldingsfrist er 3. april.


10 april 2018

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Fristen for innsending av dokumenter til møtet er 20. mars pga. påsken.


15 april 2018

Søknadsfrist: fagskole

Det er et stort behov for arbeidstakere med fagskoleutdanning. Vi har fagskoletilbud innen en rekke fagområder.


16 april 2018

Møte i fylkesutvalget (ekstraordinært)

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.


17 april 2018

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


27 april 2018

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.


30 april 2018

Møte i eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår til behandling. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket.


30 april 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet