1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

18 desember 2017

Møte i fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.


09 januar 2018

Møte i fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet består av representanter for alle de videregående skolene i Akershus og lærlinger, og skal jobbe for å ivareta interessene til elever og lærlinger i fylket.


09 januar 2018

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Fristen for å sende inn dokumenter til dette møtet er fremskyndet én uke til 19. desember 2017 på grunn av julen. 


15 januar/
februar
2018

Frist for oppmelding til privatisteksamen

Har du behov for studiekompetanse? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du kan melde deg opp som privatist og avlegge eksamen for aktuelle fag.


15 januar 2018

Utdanningstorget Asker og Bærum

Velkommen til utdanningstorget 2018! Her får elever og foresatte en unik mulighet til å bli bedre kjent med det brede opplæringstilbudet på videregående skoler i Asker og Bærum.


16 januar 2018

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


25 januar 2018

Møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under hovedutvalg for samferdsel . Utvalgets ansvar og myndighet følger av vegtrafikklovens § 40a: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket".


29 januar 2018

Møte i eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår til behandling. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket.


29 januar 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.


31 januar 2018

Seminar: Handel i sentrum

Velkommen til et nytt seminar i regi av nettverket Urban Idé Akershus. Denne gangen er tematikken "Handel i sentrum. Hvordan gjøre sentrum relevant for innbyggerne?"


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet