1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

20 oktober 2017

Felles fylkesting for fylkestingene i Akershus, Østfold og Buskerud

Fredag 20. oktober holdes felles fylkestingsmøte for Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner. Bakgrunnen er Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av de tre fylkeskommunene.


21 oktober 2017

Litteraturfestivalen i Akershus

Bibliotek, opplevelse, mennesker og litteratur.


23 oktober 2017

Møte i fylkesutvalget

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.


24 oktober 2017

Trondheimskonferansen om anlegg og spillemidler for idrett og friluftsliv

Velkommen til Trondheimskonferansen om anlegg og spillemidler for idrett og friluftsliv.


24 oktober 2017

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


25 oktober 2017

Nyskapingskonferansen 2017

Fremtidens matproduksjon dreier seg om mer enn tradisjon. Ressursene må utnyttes bedre og mer bærekraftig enn tidligere. Ønsker du kunnskap, inspirasjon og nettverk til å tenke nytt, se nye muligheter i eksisterende produksjon eller finne på noe nytt – da er dette konferansen for deg!


30 oktober 2017

Møte i fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.


06 november 2017

Presentasjon av fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel

Akershus fylkeskommune inviterer kommunene og regionrådene i Akershus til en presentasjon av fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2018-2021.


06 november 2017

Møte i eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår til behandling. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket.


06 november 2017

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.    


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet