1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Elev-PC Vg1 og Vg2

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Fylkeskommunen har siden høsten 2013 hatt en PC- og Mac-ordning hvor elevene eier datamaskinene selv. Du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Bestillingsportalene for deg som går i Vg1 skoleåret 2014/2015 er åpne til 30. april 2015.

Bestillingsportalene for deg som skal begynne i Vg1 til høsten åpner 1. juni 2015.

Fylkeskommunen subsidierer kun datamaskiner som kjøpes gjennom våre innkjøpsavtaler. Dersom du kjøper PC eller Mac gjennom en vanlig forhandler gir vi ikke støtte til dette. Alle elever kan søke utstyrsstipend fra Lånekassen.

 

 • Alternativ 1: Bruk den bærbare datamaskinen du har fra før

  Har du en bærbar datamaskin du er fornøyd med fra før, kan du bruke denne når du går på videregående skole.

  Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren.
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.


  Du får tilbud om gratis installasjon av kontorstøtteverktøyet MS Office når du begynner på skolen.

  Dersom du finner ut at datamaskinen din likevel ikke fungerer til det som er forventet, kan du bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler, eller skaffe deg en ny datamaskin på annen måte.

  Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden!

  [-]

 • Alternativ 2: Bestill en bærbar datamaskin gjennom fylkeskommunen

  Hvis du ikke har en bærbar datamaskin fra før, eller ikke synes den du har er god nok, kan du bestille en PC eller Mac gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Fylkeskommunen subsidierer fire ulike modeller: To PC-modeller og to Mac-modeller.

  Den rimeligste PCen, en såkalt standard-PC, er finansiert slik at gratisprinsippet for opplæring i videregående skole overholdes, jf. opplæringslovens § 3-1 og forskrift til opplæringsloven, § 19-6. Standard-PC-en vil dekke dine behov i det daglige skolearbeidet.

  Hvem kan benytte ordningen?

  • Tilbudet gjelder bare elever på Vg1 på offentlig videregående skole i Akershus.
  • Du kan bare bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler.


  Unntak 1:
  Elever som ikke har gått Vg1 ved en offentlig videregående skole i Akershus, får benytte seg av tilbudet når de går i Vg2.

  Unntak 2: Elever på forberedende kurs for minoritetsspråklige kan benytte tilbudet, men vil også få tilbud om å låne PC på skolen.

  Dersom du bestiller mer enn én datamaskin, eller ikke oppfyller disse vilkårene, vil du bli fakturert for subsidiebeløpet på kr 2720,-.

  [-]

 • Modeller

  Fylkeskommunen subsidierer fire ulike modeller: to PC-modeller og to Mac-modeller

  Dersom du velger en standard-PC, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk. Denne modellen er finansiert på en slik måte at gratisprinsippet overholdes. (Les mer om dette under "Hva skal du betale?").

  På flere av utdanningsprogrammene brukes programvare som kun fungerer på PC, og på noen skoler får elever med lese- og skrivevansker tilbud om å bruke spesialprogramvare som bare fungerer på Windows. For mange er derfor PC det beste alternativet. På enkelte utdanningsprogram (f. eks. musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon) brukes programvare som bare fungerer på en kraftig PC eller Mac. Skolene har utlånsmaskiner for dem som ikke kan bruke programvaren på sin egen datamaskin.

  Du kan se skolenes nettsider for informasjon om hva slags datamaskin du bør på det enkelte utdanningsprogram dersom du ikke ønsker å låne utstyr av skolen. Merk at dette kan variere fra skole til skole.

  [-]

 • Hva skal du betale?

  Fylkeskommunen subsidierer alle modellene med det samme beløpet (kr 2720,-). Prisene inkluderer uhellsbeskyttelse (PC) eller uhellsforsikring (Mac) og tyveriforsikring. Tabellen viser hva du må betale for de ulike modellene:

  Modell

  Elevbetaling

  Standard PC, HP 430 Kr 2338,- / 2838,-*)
  Kraftig PC, HP 840 Kr 5789,-
  Macbook Air 13" (ny pris 19.05) Kr 7936,-
  Macbook Pro 13" Kr 10315,-

  *) Standard-PC-en kan betales over tre år. Da betaler du kr 946,- ved bestilling, og mottar faktura på det samme beløpet høsten 2015 og høsten 2016 (tilsammen kr 2838,-). Dersom du velger å betale hele beløpet ved bestilling, får du kr 500,- i rabatt, og betaler kun kr 2338,- for datamaskinen.

  Standard-PC

  Du skal ikke måtte betale mer for datamaskinen enn det opplæringsloven åpner for i §19-6 i forskrift til opplæringsloven. Bestiller du en standard-PC vil du kun betale et beløp tilsvarende 3 ganger laveste sats av utstyrsstipendet fra Lånekassen. For skoleåret 2014-2015, er laveste sats kr 946,-.

  Dersom du velger å betale hele beløpet ved bestilling, vil du få en rabatt på kr 500,-, siden fylkeskommunen ikke vil ha kostnader og arbeid med å sende ut fakturaer senere. Dersom du ønsker å fordele kostnaden over 3 år, betaler du 1 egenandel i bestillingsportalen ved bestilling. Du vil deretter motta årlige fakturaer i to år fra fylkeskommunen på samme beløp som utstyrsstipendet.

  Kraftig PC, Macbook Air 13’’ og Macbook Pro 13’’

  I tillegg til standard PC-en tilbyr vi tre andre modeller som er subsidiert med samme beløp. Dersom du bestiller en av disse modellene, må du betale hele beløpet ved bestilling.

  Tyveriforsikring og uhellsbeskyttelse

  Alle årets modeller er dekket av tyveriforsikring og uhellsbeskyttelse (PC) eller uhellsforsikring (Mac). Uhellsbeskyttelsen kan bare benyttes en gang per år, mens uhellsforsikringen kan benyttes ubegrenset. Tyveriforsikringen for PC gjelder for tyverier som skjer på skolen eller på vei til eller fra skolen. Tyveriforsikringen for Mac gjelder uavhengig av hvor tyveriet skjedde. Du finner mer informasjon om vilkår og egenandeler i bestillingsportalene.

  NB! Datamaskiner som ble bestilt skoleåret 2013-2014 er kun dekket av uhellsforsikring, og ikke tyveriforsikring. 

  [-]

 • Bestilling og levering

  Bestilling

  Det er to bestillingsportaler, en for PC og en for Mac. Bestillingsportalene kan bare benyttes av elever som går i Vg1 eller innføringskurs for minoritetsspråklige skoleåret 2014-2015, og er kun for elever på offentlig videregående skole i Akershus.

  NB! Det er elevens navn og fødselsdato som skal oppgis ved bestilling.


  Du kan bare bestille én datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler. Prisene er subsidiert av Akershus fylkeskommune, og fylkeskommunen kontrollerer bestillingene. Dersom du bestiller mer enn én datamaskin, eller ikke begynner i offentlig videregående skole, vil fylkeskommunen sende deg faktura på subsidiebeløpet (kr 2720,-). 

  Siste frist for bestilling er 30. april 2015. 

  Levering

  Elever som bestilte i perioden 1. juni til 7. august kunne velge mellom gratis utlevering på én av fire utleveringsskoler og hjemsending med post.

  Ved bestilling etter 7. august, er det kun mulig å bestille hjemsending med post. Fraktprisene finner du i bestillingsportalene.

  [-]

 • Service og brukerstøtte

  Service på maskiner som er bestilt gjennom Akershus fylkeskommune

  Dersom det oppstår feil eller skader på PC-en eller Mac-en du har bestilt gjennom fylkeskommunen, må du selv melde feilen til leverandøren. IKT-avdelingen ved skolen kan være behjelpelig med feilsøking forutsatt at de har ledig kapasitet. 

  Alle datamaskinene som er bestilt gjennom fylkeskommunens avtaler er dekket av en uhellsbeskyttelse (PC) eller uhellsforsikring (Mac). Datamaskinene fra skoleåret 2014-2015 er også tyveriforsikret.

  Skolene har en fast servicedag i uken. Da kommer det tekniker for å reparere PC-er, og budbil for å hente Mac-er som skal til reparasjon. Alle serviceoppdrag må meldes inn på forhånd.

  Informasjon om service på PC og Mac

  Hva kan skolen hjelpe deg med?

  Det er din datamaskin og derfor ditt ansvar å holde den i orden. Dersom det skulle oppstå skader eller feil på datamaskinen, må du selv ta kontakt med leverandøren av maskinen. Eventuelle kostnader ved reparasjoner betaler du selv.

  Skolen kan likevel være behjelpelig med f.eks.:

  • Opplæring i tilkobling til skolens trådløse nettverk og utskriftsløsning
  • Installasjon/avinstallasjon av programvare
  • Opplæring i lagring og sikring av data (back up)
  • Opplæring i generell vedlikehold av maskinen
  • Feilsøking
  • Beskrivelse av feil/skader på maskinen (riktig beskrivelse gir mer effektiv service)
  • Utlånsmaskin, dersom maskinen din er til reparasjon (forutsetter framvisning av service-/ordrebekreftelse)


  Akershus fylkeskommune har en egen side for hjelp til selvhjelp for PC og Mac. På denne siden finner du mange nyttige artikler om vanlige problemstillinger.

  [-]

 • Hjelp til selvhjelp - PC og Mac

  Hjelp til selvhjelp - PC og Mac

  For å hjelpe deg med de vanligste utfordringene på PC eller Mac, har fylkeskommunens IKT-ansvarlige laget et felles nettsted - www.afk-it.no. Der finner du brukerveiledninger og løsninger på tekniske problemstillinger knyttet til bærbare datamaskiner, som for eksempel:

  • Hvordan koble til trådløst nettverk med private enheter som PC, Mac, iPad og iPhone?
  • Hvordan få nytt passord til Feide dersom man har glemt det?


  Spesielt for elever på Vg1:

  • Hvordan installere Office-pakken på privat datamaskin gjennom Office 365-løsningen?
  • Hvordan installere skole-skriver på privat datamaskin?

   
  Nettsiden er under kontinuerlig utvikling og det vil fortløpende bli lagt ut artikler som vi håper vil være hjelp til selvhjelp i den digitale delen av skolehverdagen.

  [-]