1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Tannbehandling for voksne

Flere grupper av voksne har rett til gratis tannbehandling. Noen av tannklinikkene tar også imot voksne, ordinært betalende pasienter.

Disse får gratis tannbehandling hos tannlege/tannpleier:

Søknadsskjema

Søknad om gratis tannbehandling for brukere av pleie- og omsorgstjenesten

Søknad om gratis tannbehandling for rusmisbrukere

 

Vanlig tannbehandling for voksne

Tilbudet til voksne varierer noe fra klinikk til klinikk. Ta kontakt med tannklinikken som er nærmest der du bor for å finne ut hva de tilbyr.

Tannbehandling i narkose

Tilbud om tannbehandling i narkose gis bare til enkelte av pasientene som har rett til gratis tannbehandling. Andre kan henvende seg til Den norske tannlegeforening eller privatpraktiserende tannleger.