1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Priser på tannhelsetjenester

Alle har krav på gratis tannbehandling til og med det året de fyller 18 år. Det samme har psykisk utviklingshemmede, beboere i alders- og sykehjem, enkelte brukere av hjemmesykepleien og enkelte rusmisbrukere. Les mer om rett til gratis tannbehandling.

Ungdom får reduserte priser fra og med det året de fyller 19 år til og med det året de fyller 20 år. Mange klinikker tar imot voksne, normalt betalende pasienter.

Glemt timen?

Hvis du ikke møter til tannlegetimen, må du betale for dette.

Kan du ikke komme til timen? Gi beskjed så fort som mulig, så kan vi innkalle andre som også har rett til tannbehandling hos oss.

Husk at hvis du ikke kommer til timen, har du selv ansvar for å bestille ny time.

 

Tannklinikkene