1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Helse, levekår og levevaner

Her finner du mer informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse i Akershus. Flere statistikker samlet gir en bred løpende oversikt over situasjonen.

 Noen fakta

  • Kreft er nå vanligste årsak til tidlig død i aldersgruppen 0-74 år
  • Gjennomsnittlig levealder i Akershus og i Norge har økt - delvis på grunn av betydelig nedgang i tidlig død av hjerte- og karsykdommer
  • Utviklingen går mot at flere nå blir uføre på grunn av psykiske lidelser enn muskel- og skjelettlidelser
  • Akershus har lav andel uføre, arbeidsledige og sykemeldte mot landet samlet. Kun fire kommuner hadde en høyere ledighet enn landsgjennomsnittet.
  • Husholdninger i Akershus har betydelig høyere medianinntekt enn Oslo
  • Inntektsfordelingen mellom husholdningene er likevel mye jevnere fordelt enn i Oslo.

Statistikk- og tabellbank for Akershus

Akershus fylkeskommunes statistikk- og tabellbank inneholder en rekke datasett relevante for alle som vil vite mer om folkehelse. Temaene dekker bl.a. befolkningsutvikling, helse, levekår, utdanning og sysselsetting på kommunenivå.

Hefter og helseoversikter utarbeidet av Akershus fylkeskommune

Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler og statistikkbank

Helsedirektoratet

 

Kontakt

Stein-Owe Hansen
Seniorrådgiver statistikk og analyse