1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Statistikkhefter og grunnlagsdokumenter

Her finner du statistikkhefter som gir informasjon både om regionale forhold i Akershus og om noen sentrale fakta om tjenesteyting i Akershus fylkeskommune. Du finner også andre publikasjoner og lenker til forskningsmiljøer - som bidrar til med ny kunnskap om Akershus.

Hefter og rapporter utarbeidet av Akershus fylkeskommune

 

Akershusstatistikk 3 2016 Befolkningsprognoser for Akershus 2016 - 2031

Kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, april 2016

Akershusstatistikk 2_2016 Tall og fakta - del2 (Klimagassutslipp, reisevaner, pendling, ....)

 Akershusstatistikk 1/2016 Inntak til videregående skole og formidling av læreplass skoleåret 2015 - 2016

Akershusstatistikk 3/2015 Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov

Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus - del 1 (Befolkningsutvikling, boliger, helse, ...)

Akershusstatistikk 1/2015 Personer med innvandrerbakgrunn i Akershus

Akershusstatistikk 3/2014 Befolkningsprognoser for Akershus 2014-2030

Akershusstatistikk 2/2014 Tilgjengelighetsatlas for Akershus

Akershusstatistikk 1/2014 Oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen

Akershusstatistikk 1/2013 Tall og fakta om Akershus

Akershusstatistikk 1/2012 Folketall og demografi

Grunnlagsdokument for regional planstrategi 2013-2016. Utviklingstrekk og utfordringer i Akershus

 

Kunnskap om Akershus

 Regionale ringvirkninger av Ahus (R34-2016 Samfunnsøkonomisk analyse)

Regional analyse for Akershus 2014 attraktivitet og næringsutvikling (Telemarksforskning)

Tilgang på grus og pukk i kommuner i Akershus

Klimaoptimalt skogbruk i Akershus (Skog+landskap)

Resultater av transport- og reisevaneforskning (Transportøkonomisk institutt)

 

Kontakt

Irja Outi Maaria Torvinen
spesialrådgiver, akershusstatistikk, statistikk på web