1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Kommunepresentasjoner 2015

Presentasjonene inneholder nøkkeltall om samfunnsutvikling i hver kommune i Akershus. Foilene er utarbeidet av PANDA v/SINTEF for Akershus fylkeskommune. Rådata er fra Statistisk sentralbyrå, per 1.1.2015.

Presentasjonene inneholder samme informasjon for hver kommune i Akershus for årene 1990-2015/per 1.1.2015. Du finner for eksempel følgende nøkkeltall:

 • Befolkningsutvikling (antall)
 • Befolkningsvekst (%)
 • Nettoflytting, samt inn- og utflytting (antall)
 • Innflyttingsmobilitet % (antall innflyttere delt på befolkningstallet * 100)
 • Utflyttingsmobilitet % (antall utflyttere delt på befolkningstallet * 100)
 • Fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde)
 • Arbeidsledige (antall)
 • Sysselsatte etter arbeidssted (antall)
 • Boligbygging (antall fullførte boliger totalt)

Akershus som region:

Presentasjon av Akershus 2015

Asker og Bærum:

Kommunepresentasjon for Asker 2015

Kommunepresentasjon for Bærum 2015

Follo:

Kommunepresentasjon for Vestby 2015

Kommunepresentasjon for Ski 2015

Kommunepresentasjon for Ås 2015

Kommunepresentasjon for Frogn 2015

Kommunepresentasjon for Nesodden 2015

Kommunepresentasjon for Oppegård 2015

Kommunepresentasjon for Enebakk 2015

Nedre Romerike:

Kommunepresentasjon for Aurskog-Høland 2015

Kommunepresentasjon for Sørum 2015

Kommunepresentasjon for Fet 2015

Kommunepresentasjon for Rælingen 2015

Kommunepresentasjon for Lørenskog 2015

Kommunepresentasjon for Skedsmo 2015

Kommunepresentasjon for Nittedal 2015

Øvre Romerike:

Kommunepresentasjon for Gjerdrum 2015

Kommunepresentasjon for Ullensaker 2015

Kommunepresentasjon for Nes 2015

Kommunepresentasjon for Eidsvoll 2015

Kommunepresentasjon for Nannestad 2015

Kommunepresentasjon for Hurdal 2015

Hvis du trenger disse dokumentene som excel-filer, ta kontakt med oss.

Kontakt

Irja Outi Maaria Torvinen
spesialrådgiver, akershusstatistikk, statistikk på web