1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Akershusstatistikk

Akershus fylkeskommune utarbeider både statistikkhefter og ulike type grunnlagsdokumenter. I tillegg finner du en statistikk- og tabellbank som presenterer flere fakta og tall om kommuner og delregioner.

Statistikk og analyser om Akershus

På disse nettsidene finner du statistikk og analyser om Akershus. Statistikken som blir presentert har fokus på sentrale trekk i fylket og kommuner. Du finner også statistikk om fylkeskommunens tjenester som videregående opplæring, samt nøkkelinfo om samferdselsforhold i regionen.

  • Statistikk- og tabellbanken inneholder ca. 130 tabeller om en rekke statistikkområder
  • Akershusstatistikk - hefter og grunnlagsdokumenter er publikasjoner som gis ut av Akershus fylkeskommune.

Kontakt

Irja Outi Maaria Torvinen
spesialrådgiver, akershusstatistikk, statistikk på web