1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Nedlastbare kart

Vi presenterer et utvalg av kart som kan lastes ned i pdf-format. Kartene er tilpasset A4-format.

Kommunestruktur

Akershus i Norge (2010)
Akershus, delregioner og kommuner
Skissekart over kommuner, delregioner og Akershus

 Sentrale ansvars- og virksomhetsområder

Kart over videregående skoler (utarbeidet av AFK 2014)
Kart over fylkesveier (utarbeidet av SVV våren 2012 til Årsrapport)
Tannklinikker i Akershus 2015

Kunst og kulturinstitusjoner i Akershus

Museer i Akershus 2014
Kunst og kulturinstitusjoner 2014
Visningssentra for kunst 2014
Regionale kulturhus 2014

Om vannforvaltning og markagrensa

Vannregion Glomma
Vannområder i Akershus fylke med kommuner
Markagrensa i Oslo og Akerhus