1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kart over Akershus

Her finner du kartportalen for Akershus fylkeskommune, flere interaktive kart, kart i pdf-format til nedlasting, samt lenker til regionenes/kommunenes kartportaler.

Kartportalen for Akershus fylkeskommune

Kartportalen  inneholder opplysninger om videregående skoler, tannklinikker, museer og kulturinstitusjoner i Akershus fylke. Videre inneholder portalen kart innenfor fagområdene vannforvaltning, vilt, fisk og friluftsliv. 

Turist i Akershus

Her er noen forslag til kartportaler til deg som vil være turist i eget fylke eller som er på besøk her: Kartportalen til Akershus fylkeskommuneut.no, GodTur.no, skiforeningen.no, og lommekjent.no . 

Om kartinnsyn og pdf-kart

Kommuner i Akershus har ansvar for å legge ut arealplaner og reguleringsplaner digitalt. Du finner inngang til kommunenes kartinnsynsløsninger på denne siden. På venstremenyen finner du i tillegg pdf-kart til nedlasting. Kontakt Ingrid F. Misund om du ønsker temakartene i andre bildeformater enn pdf.

Kart over Akershus, delregioner og kommuner.

 

 

Kontakt

Ingrid Falkflaug Misund