1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Krav til løyvehaverens faglige kvalifikasjoner

For at du skal få løyve, må du være faglig kvalifisert. Nedenfor kan du lese mer om hvilke utdanninger som gjør at du kan bli faglig kvalifisert som løyvehaver.

Ta utdanning som løyvehaver i videregående skole

Du kan ta utdanning som løyvehaver på videregående. I dag består løyveutdanningen i videregående skole av følgende fem deler (fag):

1. Programfaget Bransjeteknikk fra Vg2 Transport og logistikk
2. Programfaget Transport og logistikk fra Vg2 Transport og logistikk
3. Programfaget Planlegging fra Vg1 Service og samferdsel
4. Programfaget Drift og oppfølging fra Vg1 Service og samferdsel
5. Teoridelen til førerprøven klasse C1 eller D1

Du må bestå eksamen i alle deler av utdanningen for å få godkjent løyveutdanningen. Når du har bestått, kan du ta ut løyve for alle løyvekategorier.

Spesielt for visse utdanninger:

Kandidater som tar Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Transport og logistikk: Dersom du har tatt disse utdanningene, vil du ha oppfylt del 1–4 i løyveutdanningen.Kandidater som tar Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Vg2 Transport og logistikk i kryssløp: Du må i tillegg oppnå enkelte kunnskapsmål fra Vg1 Service og samferdsel for å få godkjent løyveutdanning.

Du kan få realkompetansevurdering

Er du voksen søker, kan du også søke om få en realkompetansevurdering. Det vil si at du får vurdert alt du har lært gjennom formell opplæring, kurs og annet i arbeidslivet, og du får da tildelt løyve på bakgrunn av tilstrekkelig dokumentert realkompetanse. Du har rett på realkompetansevurdering fra du fyller 25 år, se opplæringsloven § 4A-3.

Les mer om realkompetanse på Veiledningssentrene i Akershus.

Du kan ta taxiløyvekurs

Skal du søke drosjeløyve kan du også avlegge eksamen ved NKI-skolens taxiløyvekurs eller taxiløyvekurset til Kompetanseteam Vest AS. Bestått eksamen i disse kursene gir bare tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner til å ta ut drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede.

Hvis du allerede har et løyve

Det kan hende at du allerede har løyve innen en løyvekategori og ønsker å ta ut flere løyver innen samme løyvekategori i nytt selskap, eller at du vil omdanne et enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak) til en annen selskapsform. Hvis du da har et løyve på tidspunktet hvor du søker om flere løyver, trenger du ikke å oppfylle nye krav til faglige kvalifikasjoner. Dersom du har hatt en periode uten løyve, må du kvalifisere deg på nytt.

Du kan lese mer om godkjent løyveutdanning i rundskrivene N-1/2008 og N-4/2002 fra Samferdselsdepartementet. Godkjent løyveutdanning etter læreplanverket for Reform 94 er angitt i rundskriv N-4/2002.