1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Krav til vandelsattest for løyvesøkere

Alle som søker om løyve må levere politiattest. Og alle som som er innehaver av løyve må levere politiattest hvert femte år.

Hva er god vandel og politiattest?

Vandel vil si god oppførsel, og den kan dokumenteres med en politiattest som bekrefter at du ikke er oppført i politiets registre. God vandel er et krav for å få løyve.

Hvor får jeg tak i en politiattest?

Politiattest får du ved å kontakte politiet der du bor. Vær forberedt på at det kan ta noe tid å få utstedt en politiattest. Når du søker om løyve, kan ikke politiattesten være eldre enn tre måneder.

Ny politiattest hvert femte år

Du må dokumentere vandelen hvert femte år. Hvert femte år må du derfor sende Akershus fylkeskommune en ny politiattest. Du vil få beskjed i god tid før du må sende en ny politiattest.

Politiattest for enkeltpersonforetak

Dersom du er en personlig løyvehaver eller eier et enkeltpersonforetak, er det du selv som må legge fram politiattest. Det er ikke anledning til å la daglig leder i et enkeltpersonforetak legge fram politiattest.

Når oppfyller jeg ikke kravet om vandel?

Du oppfyller ikke kravet om vandel hvis du er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, eller hvis du er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse innen visse rettsområder. Alle saker om vandel blir vurdert individuelt.

Les mer om kravet til vandel i yrkestransportforskriften § 4 og yrkestransportforskriften § 6.