1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Krav om tilfredsstillende økonomi

Alle som søker og innehar løyve må ha tilfredsstillende økonomi.

For å kunne få tildelt løyve må du ha en tilfredsstillende økonomi. Når du søker om løyve, skal du derfor legge ved disse dokumentene til søknaden:

  • en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap
  • attest fra kommunekasserer
  • attest fra skattefogd
  • utskrift fra konkursregisteret

Dokumentene må ikke være eldre enn tre måneder.

Garanti fra bank eller forsikringsselskap
Garanti fra bank eller forsikringsselskap (garantist) skal være utstedt på fastsatt blankett. Banken eller forsikringsselskapet sender den til fylkeskommunen. Garantisummen er kr 77 000,– for det første løyvet innen en løyvekategori og kr 43 000,– for øvrige løyver i samme løyvekategori.

Når vil økonomikravet ikke være oppfylt?
Økonomikravet vil ikke være oppfylt dersom du har vesentlig forfalte, men ikke betalte gebyr, avgifts- eller skatterestanser. Det er ikke satt noen fast beløpsgrense, og det er fylkeskommunen selv som vurderer om kravet er oppfylt eller ikke.