1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Søkerliste til drosjeløyve

Alle som søker om drosjeløyve blir plassert på en søkeliste. Listen er rangert etter den som har lengst ansiennitet som fulltid drosjesjåfør i Oslo og Akershus.

Den på søkelisten som har lengst ansiennitet vil få tilbud når det er ledig løyve. Det er minimumskrav om at den som søker har minst to år ansiennitet. For sentralen Teletaxi Asker og Bærum (0-TAXI) er det et minimumskrav på seks måneder.

Ansienniteten er beregnet til og med 31. desember 2014.

Ansienniteten søkerne står registrert med er beregnet fra første dag i yrket og frem til 31. desember 2014. Grunnen til dette er at fylkeskommunen må ha lønns- og trekkoppgaver eller næringsoppgaver fra Skatteetaten for å gjøre beregningen. Skatteetaten har disse ferdigbehandlet i løpet av høsten året etter. Tilbud som sendes forutsetter at drosjesjåføryrket har vært søkerens fulltidsjobb fra 1. januar 2015.

Neste søknadsfrist er 15. september 2016.

 

Listene oppdateres hver måned. Fristen for å søke er den 15 hver måned. På grunn av sommerferie er søkelisten for juli og august 2016 slått sammen. Alle som søker om drosjeløyve innen den 15 og får godkjent ansiennitet blir registrert på søkelisten måneden etter at fylkeskommunen har mottatt søknaden.

Det er yrkestransportforskriften § 43 som beskriver kravene for beregningen av ansiennitet.

Har du ikke søkt om å oppdatere ansienniteten for 2014?

Dersom du ikke har søkt om å oppdatere ansienniteten for 2014 og du fortsatt ønsker å søke drosjeløyve må du søke på nytt. Neste frist er 15. september 2016. Les mer om hvordan du søker her.

Er du ny søker til drosjeløyve?

Les mer om å søke drosjeløyve i Akershus her.

Oversikt over eldre søkelister

Oversikt over tidligere søkelister

Navn på dokument Type Str.