1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Drosjeløyve

Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte passasjerer. I særlige tilfeller kan vi gi tillatelse til å drive drosjetransport som er registrert for maks 16 passasjerer.

Hvem trenger drosjeløyve?

Alle som skal transportere inntil åtte personer mot å få betalt for det, må ha drosjeløyve.

Hvilke krav må jeg oppfylle for å kunne søke om drosjeløyve?

For å kunne få drosjeløyve i Akershus må du ha minimum to års erfaring som fulltids drosjesjåfør i løyvedistriktet Oslo og Akershus. I tillegg må du ha god vandel, faglig kompetanse og tilstrekkelig økonomisk evne. Når alle disse kravene er oppfylt, er det den søkeren som har lengst ansiennitet, som får tilbud om ledig løyve.

Du må først registrere deg på søkeliste

For å kunne drive et drosjeløyve i Akershus må du være tilknyttet en drosjesentral. Når du skal søke om drosjeløyve i Akershus, må du derfor først søke fylkeskommunen om å få registrere deg på søkelisten ved den drosjesentralen du ønsker å jobbe ved. Hver av drosjesentralene i Akershus har to søkerlister, én for ordinært drosjeløyve og én for drosjeløyve som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Du kan søke om å stå på de listene du ønsker.

Listene oppdateres én gang per måned. Alle som får godkjent søknaden, blir registrert på søkelisten måneden etter at fylkeskommunen har mottatt søknaden.

Se søkelister til drosjeløyve her

Dokumenter som skal legges ved søknaden

Legg ved disse dokumentene til søknaden om å få registrere deg på ansiennitetsliste:

 • søknadsskjema for registrering på ansiennitetsliste
 • ansiennitetsdokumentasjon for perioden du søker om ansiennitet (ansiennitetsbok og/eller ansiennitetsskjema)
 • alle lønns- og trekkoppgaver for den perioden du søker om ansiennitet.

Søknaden sender du til Akershus fylkeskommune, transportenheten, postboks 1200, 0107 Oslo.

Hva må du gjøre hvis du får tilbud om løyve?

Hvis du får tilbud om løyve, må du sende inn svarslippen innen fristen, uansett om du skal takke ja eller nei til tilbudet. Dersom du ikke svarer på tilbudet, blir du automatisk slettet fra alle listene hvor du er registrert.

Hvis du takker ja til et tilbud, vil du bli strøket fra ansiennitetslistene ved de øvrige sentralene i Akershus for en periode på seks måneder fra fristen for å levere inn dokumentasjon (attestene, bankgaranti osv.).

Hvis du takker nei til tilbudet, vil du kun slettes fra ansiennitetslisten ved den sentralen som du fikk tilbud fra. Du kan når som helst søke om å stå på listen igjen, men når du har takket nei to ganger, må du vente seks måneder før du kan søke igjen.

Hvilken dokumentasjon skal du sende inn når du takket ja til et løyve?

 • garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på kr 85 000,– for det første løyvet og på kr 47 000,– for løyver utover dette
 • politiattest i original, bestilles hos Politiet
 • attest for skatt og arbeidsgiveravgift, bestilles hos Skatteetaten 
 • attest for moms, bestilles hos Skatteetaten 
 • firmaattest dersom søkeren er et selskap, bestilles hos Brønnøysundregistrene
 • attest fra konkursregisteret i Brønnøysundregistrene, bestilles hos Brønnøysundregistrene
 • vitnemål for bestått eksamen fra en av departementets godkjente faglige teoretiske løyveutdanninger.

Hensikten med attestene er å dokumentere god vandel, tilfredsstillende økonomisk evne og tilstrekkelig faglig kompetanse.

Alle attester skal være originaler, og de skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Eksisterende drosjeløyvehavere

Så lenge det er søkere til drosjeløyve med minimum to år ansiennitet som fulltid drosjesjåfør har søkere uten løyve fortrinnsrett til løyvene. Eksisterende løyvehavere som ønsker å endre løyvet fra ordinært drosjeløyve til utvidet drosjeløyve (10 til 17 sitteplasser) eller omvendt må søke på ledig løyve som ordinær søker. Ved tildeling må det eksisterende løyve leveres inn.

Behandlingsgebyr

Når du får tildelt løyve, må du betale et behandlingsgebyr på kr 3 400,- for hvert utstedt løyvedokument.

Les mer om behandlingsgebyret her.

Adresseendring

Vi får mange brev i retur fordi mottaker har flyttet uten å endre adresse. Du har selv ansvar for å melde ny adresse. Du kan risikerer å miste viktig informasjon og tilbud om ledig løyve hvis posten ikke kommer fram. 

Søkere til drosjeløyve - flyttet?

Søkere til drosjeløyve skal sende nye adresse til post@afk.no eller til Akershus fylkeskommune Pb 1200, Sentrum 0701 Oslo. Merk henvendelsen med din fødselsdato eller vår referanse.

Løyvehaver -flyttet?

Løyvehavere må melde adresseendring til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Løyvehavere som også er søkere til drosjeløyve må sende adresseendring til Enhetsregisteret og til fylkeskommunen.