1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplanen danner det prinsipielle grunnlaget for hvordan Akershus fylkeskommune prioriterer innenfor samferdsel. Samferdselsplanen omhandler fylkesveger, kollektivtransport, TT-tjenester, skoleskyss, drosjer og kollektivterminaler i Akershus.

Samferdselsplanen er fylkeskommunens strategi- og måldokument for samferdsel i Akershus. Planen viser utfordringer, mål og strategier for de områdene man ønsker å prioritere innenfor samferdselssektoren.

Den nåværende samferdselsplanen gjelder i perioden 2016-2025.

Handlingsprogram for samferdsel

I tillegg utarbeides det hvert år et fireårig handlingsprogram for den kommende økonomiplanperioden. Handlingsprogrammet rulleres årlig og er fylkeskommunens oppfølging av målene som ble vedtatt i samferdselsplan 2016-2025.

Målsettingen om at økningen i persontransport skal tas med kollektiv og økt fremkommelighet og sikkerhet på fylkesvegnettet ligger fast i handlingsprogram for 2017-2020.

Planen følger opp fylkeskommunens mål om økt fremkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgrupper. Det ligger til grunn for planen at det skal være trygt og enkelt å bevege seg på og langs fylkesvegnettet. Dette følges blant annet opp gjennom en satsning på å bygge og planlegge gang- og sykkelveger, at vegstandarden opprettholdes og innhenting av vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet.

Kollektivtransport skal også være et enkelt og naturlig alternativ til personbilen. Ruter får gjennom tilskuddet fra fylkeskommunen, Oslopakke 3-midler og Belønningsordningen mulighet til å øke kapasiteten slik at selskapet er i stand til å tilrettelegge for økt vekst i kollektivtransporten. Det legges blant annet opp til økt fremkommelighet for busser, og bedret overgang mellom buss og tog.

Handlingsprogram for samferdsel behandles av hovedutvalg for samferdsel, fylkesutvalget og fylkestinget i desember hvert år. 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet