1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har samarbeidet om en Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i desember 2015.

Hvorfor en felles plan for Oslo og Akershus?

Prognoser viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 260 000 personer frem mot 2030. Alle disse menneskene skal ha et sted å bo og arbeide i fremtiden, og kunne reise mellom hjem og arbeid på en effektiv og miljøvennlig måte. Aktørene i Oslo og Akershus må derfor samarbeide for å håndtere denne veksten best mulig. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker ut en felles retning for areal- og transportutviklingen i regionen og er grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke, kommuner, næringsliv og andre aktører.

Politisk behandling

Akershus fylkeskomune og Oslo kommune vedtok i fylkestinget 14. desember og bystyret 16. desember regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt med noen justeringer. 

Saksdokumenter fra behandlingen:

Planforslag med handlingsprogram og konsekvensutredning var på høring vinteren 2014/2015. Høringsdokumentene og alle høringsuttalelsene er tilgjengelige på plansamarbeidets nettsider.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet